Skypeproject
Omhoog Eindverslag

We hebben het Skype-project eind september 2007 afgesloten met een eindverslag. Het is toegestuurd aan de Werkplaats Talen, de Vereniging van Leraren in Levende Talen, het Nationaal Bureau moderne vreemde talen en het Expertisecentrum mvt in Leiden en de twee aan het project meewerkende docenten Frans. Wie het verslag wil lezen, kan dit doen door te klikken op eindverslag. In het verslag wordt verwezen naar 10 bijlagen. Deze zijn apart te openen.


 © John DaniŽls