WordSurfing
Omhoog

Word Surfing 

Hoe kun je je taalvaardigheid verhogen? Volgens de makers van Word Surfing door het aantal woorden te vergroten dat je correct en vloeiend in allerlei gebruikssituaties kunt gebruiken. De ontwerpers van Word Surfing menen dit doel te bereiken door de taalleerders toegang te geven tot gratis websites met woord- en grammatica toetsen, video’s, lees- en luisteroefeningen, spelletjes, lessen, forums en opzoekmogelijkheden voor onbekende woorden.  Voor Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans en Welsh is er te downloaden lesmateriaal te vinden op http://languages.wordsurfing.org/

Organisatie
Word Surfing is opgezet door een groep onafhankelijk van elkaar opererende taalleraren en vertalers. Iedereen die iets met het onderwijzen van talen van doen heeft, kan partner worden in de organisatie. Zij kunnen op allerlei manieren bijdragen aan het in stand houden van Word Surfing onder andere door mee te helpen aan het vergroten van het aantal websites voor het talenonderwijs en het in stand houden van de talrijke discussiegroepen. Daarnaast kunnen op de website van Word Surfing  professionele aanbieders van talenonderwijs vertellen wat ze tegen welke prijs aan cursussen kunnen leveren. Uitgangspunt echter van Word Surfing is en blijft: onbeperkte vrije toegang tot alle opgenomen websites, hulp bij het gebruik van internet voor het leren van een taal en het ontwikkelen van een persoonlijke strategie voor woordverwerving. Word Surfing beoogt de leerlingen op een prettige manier in hun eigen tijd te onderwijzen.
Voor Engels is het aanbod aan internetbronnen gigantisch. Voor alle niveaus, voor alle vaardigheden zijn er volledige cursussen met toetsen en al beschikbaar. Enige ordening is echter noodzakelijk. Anders haken de leerlingen snel af.
Voor Engels kunnen  ze gebruik maken van:

▼▼▼▼▼ Free Wordsurfing Resources ▼▼▼▼▼  

 1. modern technology e.g. Language Learning Internet Resources  &
 2. old-fashioned pen and paper. e.g. Organized Vocabulary Notebook 

De internetbronnen voor Engels bieden van alle talen de grootste verscheidenheid aan interactieve oefenmogelijkheden voor alle vaardigheden:

Woorden leren en opzoeken
Het leren van woorden en het gebruik van woordenboeken nemen natuurlijk een belangrijke plaats in bij Word Surfing. Voor elke taal kun  je daarom een paar online woordenboeken raadplegen. Daarbij zijn eentalige en tweetalige woordenboeken. Bladeren hoeft niet. Je typt het woord dat je wilt weten en binnen een seconde krijg je de definitie of de vertaling te zien. Omdat de meningen over het leren van woorden en het gebruik van woordenboeken nogal verschillen, kunnen docenten deelnemen aan de Word Surfing Discussion Group. Daar komen onderwerpen aan de orde zoals het nut van het aanleggen door leerlingen van eigen woordenlijsten, allerlei strategieën voor de woordverwerving en kunnen bezoekers artikelen daarover raadplegen.  De ontwerpers van Word Surfing geven een voorbeeld van  leren door te doen: and you can simply enter any word here to start wordsurfing in style. Good use of such dictionaries, together with a well organized vocabulary book, will quickly help you to expand your knowledge of any new words that you meet in your lessons - or while independently improving in your own time.

Frans
Het is onmogelijk om alle talen te bespreken. Ik heb ruim 30 jaar Frans gegeven in het voortgezet onderwijs en veel didactische vernieuwingen meegemaakt en meestal ook toegepast als ze leerrendement opleverden. Om die reden kies ik voor Frans in de rubriek other languages. Dat levert het volgende scherm op:Learners -
 look up new vocabulary in a
free dictionary.       
Teachers - join the 
WS Organization & WS Discussion Group here.

How can you really improve your language skills?
 
By increasing the number of words that you can use correctly and fluently in different ways.
Word Surfing
 helps you to create an organized vocabulary book - and  use carefully selected language learning websites. WS French  Beginners (B) Intermediate (I) Advanced (A)
 1. Vocabulary - look, listen and learn
 2. Basic Grammar (BI) - read, listen, repeat......and use.
 3. Readings (BIA) - with sound.
 4. French Video Resources (BI)
 5. BBC Learn French Online (BI)
 6. Learn French (BI)
 7. French on the Net (BI)
 8. French Tests (BI)
 9. LangMedia - videos with transcripts (BI)
 10. 100 Goethe Vocabulary Tests (BI)
 11. E.L.Easton (BIA) - lots of good links to more good  opportunities.

If you would like to help language learners by suggesting any other quality sites for inclusion on this page - please leave a message in our Guestbook.
 

Ondanks de drie niveaus  Beginners (B) Intermediate (I) Advanced (A) kunnen leerlingen niet zonder begeleiding losgelaten worden op deze pagina. Ze zouden gewoon niet weten waar te beginnen. Voorstructurering is dan ook noodzakelijk. Daarvoor heb je dan weer een docent nodig met internetervaring. Deze moet alle elf hyperlinks openen en op leerwaarde beoordelen. Lastig daarbij is, dat bijna alle koppelingen andere websites openen. Zelfs het Duitse Goethe-Verlag (10) doet mee met 100 woordtoetsen.
Onderzocht moet worden of het aangeboden lesmateriaal een leergang in het voortgezet onderwijs kan vervangen of slechts als aanvulling daarop kan dienen. Vervolgens moet bij elke oefening bekeken worden hoe storend het Engels is. Waar dat het geval is zouden  vertalers Engels-Frans of Engels-Nederlands aan het werk moeten gaan. Geen zinnige docent gaat met leerlingen in een computerlokaal een lesuur met deze pagina zitten internetten. Klassikaal voorbereiden van de taken is noodzakelijk, maar daarna gaan de leerlingen individueel en geheel zelfstandig aan de slag in de vooraf beschreven volgorde van de oefeningen.
Dat ordenen van de websites op moeilijkheidsgraad  en vaardigheid kan natuurlijk door alle koppelingen aan te klikken en te beschrijven wat daarachter te vinden is. Beter lijkt het me om op vaardigheid te zoeken. Maar dat is niet eenvoudig, omdat je vaak aan de titels van de websites niet kunt zien wat er achter aan bruikbaar lesmateriaal te vinden is. Ik zal toch maar een kleine poging wagen.
De belangrijkste vaardigheden zijn natuurlijk de twee in de onderwijspraktijk meest verwaarloosde: spreek- en luistervaardigheid. De website draagt als titel Word Surfing. Je mag dus veronderstellen - want dat blijkt ook uit de inleiding - dat de woordverwerving de meeste aandacht krijgt.  Bekend is dat de meeste websites, gewijd aan het talenonderwijs, grammatica- en vocabulaireoefeningen bieden. Deze zijn wel nuttig, maar de leerlingen kunnen zonder oefening in het luisteren en spreken niet functioneren over de landsgrens en ook niet als ze hier een buitenlander moeten ontvangen. Ik beperk me dus tot het spreken en luisteren.

A. Luister- en spreekvaardigheid
Bekijk je de elf websites in de lijst, dan kun je constateren dat er vijf zijn die in de titel iets hebben van  luistervaardigheid. Dat zijn de nummers
1. Vocabulary - look, listen and learn
2. Basic Grammar (BI) - read, listen, repeat......and use.
3. Readings (BIA) - with sound.  
4. French Video Resources (BI)
9.
LangMedia - videos with transcripts.
Ik loop ze allemaal even langs om te kijken of Word Surfing deze websites terecht heeft opgenomen met de erbij beloofde luistervaardigheid.

1. Vocabulary - look, listen and learn
Klik je op deze koppeling, dan verschijnt onderstaand scherm.

learning french
groupe I
les salutations les nombres le temps l'écriture
groupe II
le corps le corps II les fruits les légumes
les vêtements de femme les vêtements d'homme la famille
les animaux
les animaux de la ferme les animaux de compagnie les insectes
les oiseaux les mammifères les reptiles
les animaux d'Afrique les animaux de mer  
groupe III
les couleurs les plantes le paysage le temps
l'espace la mer
la maison
la maison le salon la salle à manger
la cuisine la cuisine II la chambre à coucher
la salle de bains la salle de bains 2 la buanderie
groupe IV
les métiers l'école la ferme la ville
le bureau l'argent l'électronique les ordinateurs
la voiture le transport (sur terre) le voyage le camping
le fantastique le fantastique II les bébés les gosses
la médecine l'art la musique la religion
les outils la construction la science les militaires
la nourriture la nourriture II divers  

Voices: Emma Martin, Alexia Maher, Yoann Hispa, Compiled with the help of Lydie Durac and others.

Met het voorbeeld les fruits uit groep 2 is te zien hoe de leerlingen vanaf plaatjes woordjes kunnen leren.

      

        
       
       

Na het klikken op les fruits kun je met de muiswijzer over de tekeningen gaan en dan hoor je de uitspraak van de betreffende vrucht en zie je de schrijfwijze. Leerlingen die graag op deze wijze woordjes leren, kunnen daarmee scoren. Als een familielid het kind helpt om met qu'est-ce que c'est? de woordjes te overhoren, dan kan het daarmee naar school om met de klas en de leraar deze in zinsverband in te slijpen. Jaren geleden deden we dat op mijn school  door met de  brugklassen een bij elk unit van de Engelse methode Eclair meegeleverd liedje te zingen, zoals: avec mon panier je vais au marché. Qu'est-ce que tu as donc dans ton panier? Moi j'ai une pomme, moi j'ai une pomme. Dat was toen al de Engelse manier om woordjes met een liedje in te slijpen .
 
2. Basic Grammar (BI) - read, listen, repeat......and use.
Deze grammatica is eveneens van Language guide.org. Je krijgt een lijst te zien met vier groepen grammaticale verschijnselen, die je kunt beluisteren en leren.

1.Verbs
Conjugations Tenses Commands
Participles Subjunctive
Pronominals (Reflexives)
Passive  
2. Pronouns
Pronouns Relative Pronouns
3. Adverbs
Adverbs Negations Comparisons
4. Everything Else
Articles Noun Gender Adjectives
Agreement Questions Verbs & Objects

Ik klikte op Pronouns en kreeg onderstaand scherm voorgezet:

Subject Pronouns

 

  Singular Plural
1st person je I nous we
2nd person tu you vous you (formal & plural)
3rd person elle (Feminine)
il (Masculine)
on
she
he
people
elles Feminine)
ils (Masculine)
they

Tu vs Vous
Addressing someone with vous shows respect toward them. You can use tu with friends, fellow students and immediate family members, but for everyone else use vous, at least in the beginning. Generally you should ask for permission before you begin to address someone with tu ( tutoyer quelqu'un).

Je peux vous tutoyer ?
Can I address you with tu?

Vous is also used as plural 'you'.

Vous venez quand?
Qui?
Robert et toi.
When are you coming?
Who?
Robert and you.

On
On is a pronoun which is often used to represent people in a general sense.

Quand on a tout, on est trop plein.   -Joseph Joubert
When you have everything, you are too full (satisfied).

On a souvent besoin d'un coup de main --rarement d'un coup de pied.
-Louis-Auguste Commerson
People often need a hand, rarely a kick.

It also can be used to create a passive sentence. Technically it's not a passive sentence because on acts as the subject, however because the perpetrator is not mentioned it is passive sentence in spirit.

On a bu tout le vin.
All the wine was drunken.

It also is used to say 'we' in an indirect way.

On mange maintenant ou on regarde le film d'abord ?
She we eat now or watch the film first?

Normally in written French, on becomes l'on when it follows et or a word ending in a vowel.

Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. 
-- Roger de Bussy-Rabutin
When you don't have what you love, you must love what you have.

Representing the Non-living
While the third person subject pronouns normally are used to represent the living, they also can represent the non-living. By 'non-living' I don't just mean mummies, ghosts or corpses; I also mean any object: books, houses, chairs, etc.

J'aime ce village.  Il est très petit.
I like this village.  It is very small.

J'aime cette ville.  Elle est très .
I like this village.  It is very small.

Next Page »

Als digitale opzoekgrammatica met de juiste uitspraak van de gegeven woorden is dit natuurlijk voor Engelstalige scholen een uitkomst. Maar voor het Nederlandse onderwijs lijkt me deze grammatica in deze vorm niet bruikbaar, vooral vanwege de vertalingen en de uitleg in het Engels.

3.  Readings (BIA) - with sound.  
Deze serie is eveneens afkomstig van Language guide.org. Je vindt er een aantal niet te lange voorgelezen teksten voor beginnende en gevorderde lezers. Met *, **, *** wordt de moeilijkheidsgraad aangegeven.

Beginning Readings
 
Chère Maman, cher Papa (reading mode)*
by Christine Hendelman voice of Tamara Chida

Le Bon *
by Christine Hendelman, Thomas Blackmon, Stephanie Villard voice of Alexia Maher

Le Cauchemar **

by Thomas Blackmon, Stephanie Villard voice of Alexia Maher

Le Lycée ***

by Thomas Blackmon, Stephanie Villard voice of Alexia Maher & Stéphanie Villard

Le Brocant ***

by Thomas Blackmon, Stephanie Villard voice of Tamara Chida
La Guillotine ***
by Thomas Blackmon, Stephanie Villard voice of Alexia Maher
*easy **medium ***hard
 

Advanced Readings

 
Le Voyage du Horla (Part I II III IV)
by Guy de Maupassant published 1883 voice of Adrien Cahen
Mon Oncle Jules (Part I II)
by Guy de Maupassant voice of Kaz Raad
Le Parapluie
by Guy de Maupassant published 1883 voice of Sebastien Lacroix

Deux Amis
by Guy de Maupassant published 1883 voice of Edgard Sankara

Klik je op de eerste Chère Maman, cher Papa, dan krijg je onderstaande tekst te zien en te horen. Achter elke zin staat ---. Ga je daar met de muiswijzer op staan, dan krijg je de Engelse vertaling te zien van die zin.

Chère Maman, cher Papa;

Me voilà installée à Montpellier!  J'habite avec une famille très gentille: Jacques et Marie Trapet et leurs enfants, Cecile et Juliette. Je trouve leur maison très belle, mais ils ne sont pas contents et ils cherchent une autre maison à la campagne, avec des chambres individuelles pour les enfants. Nous sommes très occupés ici.
Marie est ingénieur et elle voyage beaucoup pour son travail et va souvent en Espagne, en Italie et en Suisse.
C'est intéressant mais elle est toujours fatiguée; elle adore rester à la maison.
Quand Marie est absente la vie continue!
Jacques prépare les repas, et Cecile, Juliette et moi, nous aidons avec les autres travaux ménagers. Pendant le week-end, nous jouons au football, nous regardons la télévision, et nous parlons beaucoup. Les deux petites filles ont beaucoup de questions sur les États Unis!
Je sais que vous rêvez de me rendre visite en France.
C'est une très bonne idée! A bientôt j'espère!
P.S. Si vous me donnez l'adresse de Monsieur Crissé, je lui enverrai une carte postale.

Bij al deze teksten is het luisteren een bijproduct en ondergeschikt aan de leesactiviteit. Er zijn geen oefeningen bij. Die zouden er wel moeten komen. Docenten kunnen dus alleen de leerlingen opdragen  zelfstandig en individueel de teksten te beluisteren, te lezen en onbekende woorden op te zoeken. Ze komen, eventueel met de geprinte tekst, de klas in om iets over het onderwerp daarvan te vertellen.

4. French Video Resources Deze video's zijn afkomstig van The Ashcombe School Language College uit Engeland.
 

De onderwerpen:
 

Self, Family & Friends

 1a

My family

 

1a

My pets and friends

 

1a

My Best Friend

 

4a

Interview with Hélène

 

Leisure/Entertainment

1b

Leisure activties

 

1b

TV, Sport and Music

 

1b

Reading and Cinema

 

1b

My Pastimes

 

Local Environment

1c

My house and home

 

1c

My local region

 

Home and Home Life

1d

Daily Routine

 

3a

Housework

 

Education

1e

The school day

 

1e

Subjects and trips

 

1e/4c

Opinions about school

 

4c

Interview with Lou

 

Travel and Transport

 

Not yet available

 
 
 
 

Holidays and Tourism

2b

My holidays (Past)

 

2b

My Holidays (Present)

 

2b

My Holidays (Future)

 

Food and Drink

 

     Not yet available

   

Shopping and Services

1b/3e

Eating out and Shopping

 

Health & Healthy Living

3b

Healthy diet

 

3b

Toxic substances

 

3b

Exercise

 

3b

Interview with Sofia

 

3b

Interview with Marion

 

3b

Interview with Vincent

 

Work, Career & Plans

3c

Temporary work

 

3c

Work experience

 

4d

After the exams

 

4d

On leaving school

 

4d

Getting married!

 

Issues

4b

Social Questions

 

4b

Environmental Issues

 

4b

Interview with Archibald

 

4b

Interview with Sabrina

My family
De bezoeker krijgt geen uitleg over de toevoegingen aan de titels van 1a tot en met 4e. Het lijken me in Engeland bekende niveauaanduidingen. De eerste mijn familie is duidelijk aanvangsonderwijs. Op het scherm verschijnen naast elkaar:

Parle-moi de toi-même et de ta famille.

Bonjour. Je m'appelle Anne. J'ai ans. Je suis née le septembre dix-neuf cent quatre-vingt-cinq. Physiquement je suis grande, j'ai les bruns et les yeux verts. Je ne porte pas de . Comme caractère je suis patiente, très et quelquefois je suis ! J'aime le cinéma et le sport, mais je n'aime pas le . Il y a cinq personnes dans ma famille: mon père, ma mère, mon frère, ma et moi. Ma soeur s'appelle Clare. Elle est plus que moi, et on s'entend bien. Mon frère, Paul, a ans. Je le trouve . Mon père est , et ma mère est employée Sainsbury. Ma mère est la plus de la famille. J'aime beaucoup ma famille! Je que la famille est très importante. Elle donne de la aux jeunes.

De leerlingen zien en horen dus het meisje Anne. Zij vertelt op brugklasniveau iets over zich zelf en haar familie. Een combinatie luisteren/lezen/schrijven. De leerlingen doen er goed aan eerst zonder tekstbeeld naar de video te kijken en te luisteren. Vervolgens starten ze de video opnieuw. Nu kijken ze wel naar de tekst. Daarna nog een keer, waarbij ze de gaten invullen. Ze slaan de ingevulde en door de ingebouwde docent gecontroleerde tekst op, printen die en brengen de tekst als eigen lesmateriaal mee naar de klas. Daar vertellen ze wat ze over Anne te weten zijn gekomen. Uiteraard in het Frans. Als de leerlingen op deze wijze de 35 video's de klas hebben ingebracht, hoeft hun docent alleen maar het resultaat te overhoren. 35 lessen doeltaal - voertaal. Wat wil je als docent en leerling nog meer respectievelijk (laten) onderwijzen en leren?

9. LangMedia - videos with transcripts.
 LangMedia ben ik toevallig al eerder tegen gekomen. Ik heb het besproken in het  artikel: http://www.internetonderwijs.net/artikelen2005/LangMedia/lm.htm. Dit zijn nog even de beschikbare video's:

Basic Communications

Culture and Social Life

Necessities

Shopping and Services

Transportation

De verstaanbaarheid en de lengte van de filmpjes zijn heel wisselend. Kort, maar goed verstaanbaar is: Asking for Directions, maar Watch the Video: "Using a Change Machine"  heeft niet eens een gesproken tekst. Je kunt leerlingen dus niet onvoorbereid en zonder concrete opdracht naar LangMedia sturen voor het oefenen van luistervaardigheid. Wel zouden docenten hun leerlingen kunnen opdragen om thuis per les een paar video's naar keus te bekijken. Ze moeten dan de tekstjes daarvan kopiëren en na het beluisteren ze gewoon leren, zodat ze ongeveer hetzelfde in de klas kunnen vragen en zeggen als in de video's. Dan komt naast de luistervaardigheid ook de spreekvaardigheid aan bod. Bij de Asking for Directions uit de Basic Communications (eerste kolom) hoort de onderstaande dialoog met een niveau dat ik me van vroeger herinner uit de brugklas, maar dan zonder 'pourriez' en 'il faut que + subjonctief' (hier niet gebruikt!). Van deze werkwoorden mag de leraar van beginners eisen: wel kunnen verstaan, niet productief gebruiken. Leerlingen kunnen natuurlijk in het aanvangsonderwijs altijd wel naar het station vragen met: la gare, síl vous plaît.
 

Mme. Dauchamp: Excusez-moi, mademoiselle. Est- ce que vous pourriez me dire où se trouve la gare?
Yvette: La gare, alors, euh…il faut que vous continuez tout droit…
Mme. Dauchamp: D'accord…
Yvette: Et vous allez prendre la deuxième à droite et ensuite la première à gauche.
Mme. Dauchamp: Voila, tout droit, deuxième à droite et première à gauche.
Yvette: Voila, tout à fait.
Mme. Dauchamp: Merci beaucoup.
Yvette: De rien.
Mme. Dauchamp: Au revoir.
Yvette: Au revoir.

En verder?
Bij de overgebleven tien in de lijst voorkomende websites ontbreken de aanduidingen die iets van luister- en of spreekvaardigheid doen veronderstellen. Dit betekent: gewoon maar aanklikken op gevoel.
Omdat ik al eens een cursus Frans van de BBC met veel luistervaardigheid heb bekeken en besproken, probeer ik nummer 5 maar: BBC Learn French Online (BI). Ook deze verwijst naar de onderbouw van onze scholen, maar is niet door leerlingen zonder concrete opdracht te gebruiken. Waar zouden ze moeten beginnen voor het oefenen van luistervaardigheid? Een aanknopingspunt vormen natuurlijk de woorden audio, listening, video, interviews en pronunciation in de aankondiging van de cursus. Ik heb ze in het onderstaande schema voor het snelle overzicht even genummerd en een ander kleurtje gegeven.

Skip to main content
Languages - A bit at a time in your own timebbc.co.uk
Woman from the French-speaking Comoro Islands, Paris passage, group in countryside
 
You can start now!

Get a Quick Fix of holiday phrases

Follow our beginners' online course

Practise with online video

Brush up with our intermediate audio magazine
* Gauge your level
in French
* How to improve
your learning and listening
* Find a class
near you in our UK listings
 

For beginners:
1. Quick Fix
Printable holiday phrases with audio


2. Talk French
 A video-based online resource with activities plus TV series and book

The French Experience
A longer course with TV series, book and website
Games and quizzes:
Property Game
Match the photos and descriptions
Vive la Révolution
Test your knowledge of the French Revolution
Family French
Play this learning game
For intermediates:
5. Le Mensuel
An intermediate audio magazine with quizzes - suitable for AS/A2
 
 • Accents d'Europe by topic or language focus
  Audio reports with transcripts
 • Musique et Paroles
  Clips of songs to practise with

 • The French Experience 2
  A course with TV series, book and website

  3. La Vie en Creuse
  Listen to interviews reflecting rural life in France

  The French Connection
  A look at French language around the world

  Le Français Cool
  An audio guide to French slang

  French for Work
  Information and practice for those using French at work

  Tour de France
  Diary of the event and essential phrases

  French Journey
  TV transcripts of an all-French version of travel documentary France Inside Out

  For tutors:
 • Make the most of internet and video
 • Check our guide to BBC resources
 • Your say:
 • Holiday blunders
 • Learning tips
 • Read Janie's diary of her
  move to France
 • And more from you
 • On TV and radio:
 • Language programmes
  BBC Two overnight Mon-Tue
 • Films & documentaries
  BBC Four
   
 • Guide to French TV online
  TV5, TF1, France 2, etc
   
 • News in French for Africa
  BBC World Service
 • Features:
 • French across Europe
  Areas, speakers, history
 • Languages across France
  There's more than French
 • BBC Schools
  *
   
 • Primary, GCSE Bitesize, AS/A2
   
 • TV transcripts
  *
  Vingt Minutes 1, 2, 3, 4, 5, 6
   
 • More from the BBC
  *
   
 • Find out about books, CDs, videos
 • Travel with Holiday
   
 • Technical guide
  *
   
 • In order to listen to the audio and watch the video you'll need the Real Media and Flash players
   
 • Ik heb ze allemaal bekeken en zal daar kort over rapporteren.

  1. Quick Fix Printable holiday phrases with audio.

    Quick Fix   Essential holiday phrases - now with mp3 downloads!

  Basics   Accommodation Food and drink Shopping Getting around   Ski   Beach 

  Basics

  Take these phrases with you on your mp3 player and as print-out!
    Download mp3 (file size 430 KB) - right click and choose 'save target as'

    Get a print version of this page
  Bonjour
  Hello
  s'il vous plaît
  please
  Au revoir
  Goodbye
  non
  no
  oui
  yes
  Merci
  Thank you
  Je m'appelle...
  My name is...
  Vous parlez anglais ?
  Do you speak English?
  Enchanté ! Enchantée !
  Pleased to meet you
  Comment ?
  Pardon?

     Related links:

  Holiday weather French holiday blunders Online course for beginners: French Steps

  Achtereenvolgens kunnen de leerlingen de gesproken zinnetjes tegelijk met het schriftbeeld en de Engelse vertaling beluisteren. Ze leren ze en kunnen daarna in de klas laten horen dat ze kunnen groeten, een kamer in een hotel kunnen bespreken, in een restaurant of café wat eenvoudige bestellingen kunnen plaatsen, informeren waar een bepaalde winkel is, daar iets bestellen. In getting around
  leren ze de volgende zinnetjes: Excusez-moi, c'est où ?, ici, tout droit, par là, C'est loin?, à droite, à gauche, en face, un billet, un aller simple, un aller et retour. Dat is natuurlijk niet veel. Alle onderwerpen hebben niet meer dan een tiental van dit soort vakantie-woordjes. De leerlingen komen wederom daarmee de klas in. Ze weten intussen dat ze ermee vragen moeten stellen en antwoorden geven. Het gewone brugklaswerk, lijkt me. Vanuit Quick Fix wordt de bezoeker al weer doorverwezen naar andere websites zoals Holiday weather, het alleraardigste French holiday blunders (voor het vaklokaal Engels) en een andere gratis cursus: Online course for beginners: French Steps

  2. Talk French A video-based online resource with activities plus TV series and book.
  Een klik op Talk French levert dit scherm op met onderstaande topics. Het zijn filmpjes van een veel betere kwaliteit dan die van LangMedia.

  Click on one of these topics

  GreetingsIntroductions
  Where you're fromTalking about family
  Where you live and workEasting and drinking
  Asking for directionsShoppingWhat you like doing

  De leerlingen kunnen ervoor kiezen om alleen te luisteren zonder hulp van de Franse en Engelse ondertiteling. De eerste beelden van Greetings betreffen alleen bonjour. Ga je kijken bij shopping, dan zie je net als in onze leergangen de onvermijdelijke relatie met het article partitif en de onvermijdelijke oefeningen daarin.

  Shopping
  1 Click on a picture to choose a video

  buying fruit and veg

      buying cheese    

  saying what food you buy

  saying what you like buying

  Aan de andere kant geven de ontwerpers van Talk French  voorafgaand aan de video van bijvoorbeeld buying cheese enkele woorden die daarin worden gebruikt. Dat draagt zeker bij tot het verstaan van de tekst.

  That staple of French food, le fromage, cheese, can come in different textures: plus ou moins sec, harder or softer, crémeux, creamy. In the South you'll find goat cheese, le fromage de chèvre. Some words are used to make a conversation flow more easily, eg peut-être, perhaps, pourquoi pas, why not, et puis, and then, absolument, of course, alors, well.

  Go to the video »

  3. La Vie en Creuse, Listen to interviews reflecting rural life in France
  Nog meer luistervaardigheid is vast te vinden in de middelste kolom voor gevorderden onder de titel: La Vie en Creuse.
  Al dit luistermateriaal ligt in het radioarchief van de BBC opgeslagen in afwachting van een leerling die het komt ophalen.
   
  La Vie en Creuse La Vie en Creuse
  From the BBC radio archive, interviews recorded on location in the Limousin region.
   
 • Le pâté aux pommes de terre
 • Un hôtel de bon standing
 • De la viande et de la confiture?
 • Une petite randonnée
 • La Rigole du Diable
 • Des fils ou des filles?
 • Je me suis perdue
 • Une petite maison dans la campagne
 • L'ANPE - Qu'est-ce que c'est?
 • Les verts et les chasseurs
   

 • » French TV

  *
  Our guide to tuning to TV in French from the UK
   

  » Accents d'Europe

  *
  Browse the whole archive by topic or language focus

   

  » Musique et Paroles

  *
  Jonatan Cerrada, Aznavour, Patricia Kaas... Sing along and practise
     Klik je op één van de tien items van la vie en Creuse, bijvoorbeeld op Je me suis perdue, dan krijg je onderstaande pagina op het scherm. Je ziet dan eerst een korte inhoud van het interview, vervolgens de aansporing om eerst daarnaar te luisteren zonder tekst, dan met transcript, tenslotte 2 controlevragen om te beantwoorden. Zonde toch om dit gratis door de BBC aangeboden luistermateriaal in het archief te laten liggen tussen de enorme hoeveelheid ander zeer bruikbaar lesmateriaal!

  La Vie en Creuse
  Je me suis perdue

  From the BBC radio archive, an interview recorded on location at one of the remotest French departments, in the Limousin region.

  Nadine explains to Mme Dumontant that she got lost on the way to the chambre d'hôte

   
  French countryside

  Listen to the audio Listen first without the transcript to tune your ear. Then try to answer the questions below. You can listen as many times as you need.
   
  1. What should you do to get there?
  2. And what shouldn't you do? Je suis perdu, by the way, is 'I'm lost': je me suis perdu - 'I got lost'.

  Read the transcript Read the transcript while listening. To tune your ear, first try listening without it.

  Test your French Check your answers

  4. French Steps

   
     
  Paris metro
  Welcome to French Steps, a new online course for beginners. Learn practical spoken French with the help of French teacher Hakim M'Barek in just 24 manageable steps.
  French Steps guide Hakim M'Barek 26th Sep - European Day of Languages

  Learn basic French in 12 weeks. Sign up for a weekly email with learning tips and encouragement.

   


  Find out all about the course by clicking on this user guide.
  Or just start straight away.

  A self-contained online course

 • Topics
 • Grammar
 • Fast track
 • Pronunciation
 • Vocabulary
 • User guide
 • In de aankondiging van French Steps staat Pronunciation, dus valt er ook iets te beluisteren. Het is zelfs een complete online cursus Frans. Bij opening zie je meteen de bekende topics:

  Short break in Paris
  Taking a taxi. Asking for directions. Getting tickets. Buying presents. Getting a snack. Fact file. Challenge.
  Chatting
  Saying what you do. Talking about the family. Getting into conversation. Your name and where you're from. Fact file. Challenge.
  Food and drink
  Ordering at a restaurant. Shopping for food. Asking about the food. Fact file. Challenge.
  Country holiday
  Buying clothes. Understanding instructions. Getting your bearings. Talking about the weather. Renting items. Fact file. Challenge.
  Planning your time
  Asking friends round. Arranging to go out. Taking the train. Booking a room. Fact file. Challenge.
  Emergencies!
  At the chemist's. On the road. Lost property. Fact file. Challenge.

  Ik heb het spoor gevolgd van het eerste onderwerp kort verblijf in Parijs en daarvan het eerste item: taking a taxi. Je kunt de hele taxirit van de Engelsman volgen vanaf het moment dat hij uit de trein stapt in Parijs tot aan zijn aankomst bij het hotel. De leerlingen moeten eerst de woorden raden (1), daar vervolgens zinnen mee maken (2) en tenslotte de transfer, het geleerde in een andere context mondeling en schriftelijk gebruiken (3). Van de in het reguliere talenonderwijs vaak verwaarloosde transfer volgen hier enkele oefeningen.

   1. Guess the words   2. Build sentences   

  3. Speak and write

   

  3. Speak and write

  Taxi driver

  You're a British woman in Paris. You've arranged to meet a friend for a drink at the famous Brasserie La Coupole in Boulevard Montparnasse. It looks like rain, so you'd better get a taxi.

  NextTry the speaking activity

  NextTry the writing activity


   

  Try the speaking activity is natuurlijk het interessantst.

   De schakeling naar de gesproken tekst is verbroken, dus klikken op heeft geen zin. Dit wel: Try the speaking activity.
   Say your part, out loud of course.

  Taxi driver

  Taxi driver:
   Bonjour, Madame.

  You:
  Speak out loud Begroet de taxichauffeur.


  Taxi driver:
   Vous allez où ?

  You:
  Speak out loudZeg waar je naar toe wilt en de naam van de straat


  Taxi driver:
   Bien, Madame.


  Taxi driver:
    Voilà, Madame. Boulevard Montparnasse. Et La Coupole est... là. Ça vous fait 12 euros, s'il vous plaît.

  You:
  Speak out loudJe bent aangekomen op je bestemming, betaalt en neemt afscheid.


  Taxi driver:
   Merci, Madame. Bonne journée.

  Ik denk dat de leerlingen deze online cursus geheel zelfstandig kunnen volgen. De meeste items vind je ook terug in veel  leergangen Frans. Als je de cursus overzet op de website van de school, kun je, zoals ik heb gedaan hierboven, het Engels vervangen door de moedertaal. Het Engels heeft ook weer het voordeel, dat als je deze cursus gebruikt in een internationaal project Frans, zoals dat van Skype, de partnerscholen dit lesmateriaal ook kunnen gebruiken. Dan gebruiken alle skypende leerlingen hetzelfde oefenmateriaal.

  5. Le Mensuel,  an intermediate audio magazine with quizzes
  Deze BBC activiteit is bestemd voor gevorderden. Na de klik volgt dit scherm:

  Le Mensuel
  Édition de septembre 2005


  An intermediate audio magazine with topical reports plus other materials to help you keep your French up to date.

   
  * » Accents d'Europe
  Les langues régionales en France

  The first Breton-speaking school outside Brittany called Diwan Paris

  » Listen and practise
  » Browse all reports by topic or language focus

  Test your French. Listen to the report, then complete the quiz by choosing the correct possessive adjective. The report ends with a song from Manau.

  » French TV

  *
  Our guide to watching TV in French from the UK
   

  » La Vie en Creuse

  La Creuse
  Mme Taboury chats about her weekly Sunday stroll.

   

  » Musique et Paroles

  *
  Practise with M's Monde Virtuel, 'Virtual World'
   
  Related links
  On bbc.co.uk/languages: Better @ Listening | Your learning tips | Your language blunders
  On bbc.co.uk: BBC Afrique | On the web: RFI Accents d'Europe | RFI Musique
   

  Er zijn behoorlijk veel koppelingen. Daardoor zullen onbegeleide leerlingen verdwalen. Omdat overdaad schaadt beperk ik me tot één onderdeel: Listen and practise. Helaas is practice niet het in praktijk brengen van de luisteractiviteit met spreekoefeningen. Het is een gatentekst, die zelfs niet controleert op tekstbegrip, maar op de kennis van de bezittelijke voornaamwoorden. Jammer, jammer en nog eens jammer! Blijft er natuurlijk altijd de mogelijkheid de leerlingen thuis of elders de tekst te laten beluisteren met en zonder gatentekst erbij. Ze komen met de geprinte tekst de klas is, waarna ze in een kwartier, elkaar aanvullend, in de doeltaal mogen vertellen, wat ze hebben vernomen over deze school in Parijs waar nog onderwijs in het Bretons wordt gegeven. Misschien is er wel één leerling bij die ook de raptekst van Manau kan nadoen. Ook daarvan is de bijna onverstaanbare tekst afgedrukt.

  6 BBC Schools GCSE Bitesize
  Onder in het openingsscherm van French Steps staat verscholen in een blauw veld bovenstaande koppeling. Ik had daar al eens eerder een blik in geworpen. Luisteren spreken op twee niveaus. Dat moet toch bruikbaar lesmateriaal zijn. 

  SATURDAY
  24th September 2005
  Text only
  Schools GCSE Bitesize Revision
  GCSE logoFrench  
  Home / French

  French Steps - an online course for beginners

  Onion Street

  Post ideas and check out Modern Languages messages here.
  French Subtopics

  If you're taking the Higher tier exam make sure you check out the Foundation units too.
  Listening Foundation

  Higher

  Reading Foundation

  Higher

  Speaking Foundation

  Higher

  Writing Foundation

  Higher

  Revision Checklist
  Done all your revision?
  Brush up your exam skills
  Then have a go at a mock exam

  Stuck on your revsision or Homework
  SOS French Teacher has the answer


  Bitesize Games

  image: game fish Play Bitesize Games:-
  Spherox - revise in space as you journey to find Spherox a home.
  Bingo - answer the questions correctly to get a full house!
  And more!
   

  Hot Links We've done the hard work for you and gathered the best French Websites

   

  Listening

  Foundation

  Higher

  Luisteren op basisniveau
  Daaronder vind je vijf items die de leerlingen eerst moeten herhalen waarna de test volgt.
   

   
  listening activities: foundation
  Finding the way Revise Test
  Holidays abroad Revise Test
  Different jobs Revise Test
  Families Revise Test
  School day Revise Test

  Een klik op Revise bij Finding the way levert dit scherm op:

  Revision bite


  Finding the way

  This Revision Bite will give you practice in listening to and understanding French about finding the way.

  1. Listening question: Finding the way
  2. Worked answer with examiner's comments
  3. Transcript and translation
  4. Exam tips
  t

  Simpele luisteroefening op brugklas niveau. Handig inderdaad om deze pagina te laten printen. Daarmee kunnen de leerlingen dan na de luisteroefening de klas inkomen om te laten horen dat ze zelf ook de tekstjes bij de plaatjes kunnen opzeggen, zeker nadat een medeleerling de vraag erbij heeft gesteld. Met deze koppeling kan men de opname starten: Listening question: Finding the way

    Listening question: Finding the way

  Here is a typical listening exam multiple choice question. Print this page or write  the question numbers on a piece of paper, then listen to the audio and tick the correct boxes or jot down your answers. When you've finished move on to the next page to see how you did.

  Question

  |
   

  Bij Listening, maar dan het hogere niveau vind je deze onderwerpen:

  listening activities: higher
  Daily Routine Revise Test
  Telephone Messages Revise Test
  Famous people Revise Test
  Travel and transport Revise Test
  The Environment Revise Test

  Deze onderwerpen lijken me de moeite waard voor gevorderden.

  GCSE Bitesize Spreken
  Behalve luisteroefeningen levert de BBC met GCSE Bitesize ook nog spreekoefeningen en ook dat weer op twee niveaus.

  Speaking Foundation

  Higher

  Na een klik op op basisniveau krijg je de volgende onderwerpen, met eerst enige oefeningen en daarna de toetsen:
   
  speaking activities: foundation
  Conversation: Daily Routine Revise Test
  Conversation: School Revise Test
  Conversation: Work Revise Test
  Conversation: Holidays and Travel Revise Test
  Role play: At a lost property office Revise Test
  Role play: At a hotel Revise Test
  Presentation: Summarising into key points Revise Test
  Presentation: Using a variety of tenses Revise Test
  Presentation: Filling a minute Revise Test

  Hoe zouden de spreekoefeningen eruit zien?
   
   
  Revision bite

  Conversation: Daily Routine

  This Revision Bite will give you practice having a conversation about your daily routine.

  1. Warm-up exercise
  2. Conversation simulation: Daily Routine
  3. Example answers with examiner's comments
  4. Exam tips

   

  Nummer 2 Conversation simulation: Daily Routine toont een tekening van een docent voor het bord. Hij stelt als eerste vraag: Qu'est-ce que tu fais à la maison? Na de vraag houdt de docent het bordje op: Reply out loud!  Als de leerling de vraag niet verstaat, of niet weet wat het betekent, dan kan hij klikken op de ?. Dan verschijnt op het schoolbord de vraag en de Engelse vertaling. Met dezelfde knop van het ? waarop nu staat: hide translation, kan hij de vraag en vertaling weer verstoppen en de vraag opnieuw laten stellen door zijn privé docent. Dat doet deze geduldig totdat zijn leerling zover is, dat hij de vraag ook zelf aan een ander kan stellen. Maar dan?  wat moet de leerling hierop antwoorden. Het gaat om huishoudelijke taken, die je in alle leergangen tegenkomt. Maar als een leerling geen antwoord op de vraag kan bedenken, wat dan? Geen nood. Hij klikt op de knop met een boek en een luidsprekertje. Dan verschijnt een venster  met een tiental antwoorden met Engelse vertaling, zoals je fais mon lit, je fais la vaisselle enzovoort. Hij kiest één voor één alle zinnetjes even, laat zijn docent de uitspraak voordoen en zegt hem na. Dat kan hij herhalen totdat de uitspraak near native is. Met een klik op het x verdwijnt de tekst weer. Daarmee bereikt de leerling de mogelijkheid om zich zelf de vraag te stellen en een antwoord te formuleren. Dat is inderdaad oefenen van spreekvaardigheid. En de eigen docent? Die heeft het makkelijk. Die geeft de opdracht deze taak uit te voeren. de leerlingen komen de klas binnen. Qu'est-ce que tu fais? Ze moeten in staat zijn alle 10 antwoorden zonder tekst nu te geven.


  Zoals te zien levert de BBC als een soort super TELEAC een grote bijdrage aan het talenonderwijs. Het zijn veelal oude cursussen, die de BBC op televisie heeft uitgezonden en waarvan de digitale variant in het archief ligt opgeslagen totdat taalleerders daar komen kijken. Ze kunnen zeker iets leren van een groot aantal door Francofonen ingesproken teksten.
  Behalve de 6 besproken blauw gekleurde activiteiten, zijn er nog de nummers 6,7,8, 10 en 11 uit de selectie van Word Surfing.

  1. Vocabulary - look, listen and learn
  2. Basic Grammar (BI) - read, listen, repeat......and use.
  3. Readings (BIA) - with sound.
  4. French Video Resources (BI)
  5. BBC Learn French Online (BI)
  6. Learn French (BI)
  7. French on the Net (BI)
  8. French Tests (BI)
  9. LangMedia - videos with transcripts (BI)
  10. 100 Goethe Vocabulary Tests (BI)
  11. E.L.Easton (BIA) - lots of good links to more good  opportunities.

  Het loont misschien de moeite om toch even te kijken bij titels waaruit niet is op te maken of er iets van luister- of spreekvaardigheid is te vinden.

  6. Learn French
  Learn French. Dat kan van alles zijn, niets wijst op listening practice en talking pages, maar die zijn er wel en gratis!

  Improve your French for free.

  Listening practice based on native speaker interiews, updated monthly. This month, the busking audition.
  Talking pages
  . Cut and paste any French text to hear it spoken  Practice for your oral here. Practise your vocabulary here
  Send me a list of the words you need to learn and I'll create some online practice exercises for you. Best exam links here. Essential homework help here. What about some work experience?


  Listening practice
  Daaronder schuilen een paar authentieke interviews. Die kun je in MP3 opslaan of naar believen alleen maar openen in een tijdelijke map. De uitgeschreven tekst en Engelse vertaling van de interviews zijn op te roepen. Het is zelfs mogelijk om een deel van de interviews als een slow recording te beluisteren. Daarvan schrikken de leerlingen minder dan van de normale spreeksnelheid.

  Talking pages.
  Je kunt met een klik op deze koppeling de nodige software downloaden. Daarna moet je de Franse stemmen nog ophalen en opslaan. Dat doe je via TÉLÉCHARGE TTS FRANÇAISIs dat gebeurd, dan krijg je onderstaand scherm te zien met de intro: La page qui parle. Daar kun je een Franse zin typen. De kwaliteit daarvan laat nog wel iets te wensen over, zodat de slogan Practice your oral wel wat overdreven is.

  La page qui parle...
  What you need to do is download the French speech synthesiser first. This gives you the voice. That is click on the 'telecharger' link on this page. It's about 2.5 Mb. You also need to click here to download the software which actually reads the text. What will be read is the text you input into the form box. There is a test sentence in there which you can delete and paste in your own chosen bit of French.

                                                          | HOME  | TÉLÉCHARGE TTS FRANÇAIS

                                          

    


  Current Speed

  Voiceboard.
  Wat voor geschreven taal het bulletin board is, is voor gesproken taal het Voiceboard. Anne, de webmistress van deze site nodigt bezoekers uit om met haar van gedachten te wisselen. Ze is tweetalig Engels/Frans. Je hoeft niet in te loggen, een naam opgeven is genoeg om binnen te komen. Er zijn duidelijk te onderscheiden geschreven en gesproken boodschappen. Deze nieuwe wijze van communiceren in de doeltaal lijkt me een nuttige vorm van mondelinge asynchrone communicatie. Ik heb het geprobeerd en het werkt. Ik sta geboekt als John D. De eerste keer maakte ik een fout: de microfoon stond uit. De tweede keer lukte het. Anne reageerde heel behulpzaam. Zij zou wel de onzin- of mislukte berichten  moeten wissen. Zij schrijft me dat dit zonder meer kan. Het voorkomt een heleboel vergeefse klikken. Voiceboard is een ontwerp van Horizon Wimba, firma die in Nederland vertegenwoordigd wordt door Stoas. Er hangt een fors prijskaartje aan. Dat komt omdat Voiceboard  een onderdeel is van een pakket met voice tools, dat door Wimba wordt gehost. Ik ken slechts één school in ons land, die het pakket heeft aangeschaft.

  7 French on the Net
  Dit is de website van Anne Fox, die ik al eerder was tegengekomen bij haar voiceboard. In het linkerframe staan de koppelingen van de door haar opgenomen websites. Daarvan is natuurlijk Speak French interessant.  

  Speak French
  Speak French bevat een pagina met lesmateriaal van juf Anne, die les geeft op het internet en uiteraard weer verwijst naar haar voiceboard. Ook kun je met haar chatten in het Frans als ze online is. Je moet dan eerst Yahoo Messenger installeren. Voor enige hulp bij het spreken adviseert ze een bezoek te brengen aan chapter heading. Het is een prachtige website ontworpen door de Universiteit van Texas voor de eigen studenten, maar ook anderen kunnen er gratis van profiteren. Je kunt op video meereizen met de studenten naar Frankrijk. Er is veel vocabulaire te leren. Het eerste van de 13 steeds weer terugkerende items is natuurlijk Bonjour:
   

  table des matières

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vooral la liste de vocabulaire is uitstekend om de uitspraak te oefenen. Leerlingen kunnen net zolang naar de Franse meester luisteren totdat ze monsieur goed kunnen uitspreken. De Engelse vertaling kan natuurlijk vervangen worden door een Nederlandse. Ik heb er een paar gedaan. Of het Engels storend is zal moeten worden onderzocht.
   

  Monsieur                                                                      Meneer

  Madame Mevrouw
  Mademoiselle Juffrouw
  Bonjour, Monsieur Dag, meneer
  Bonsoir Goede avond
  Au revoir Tot ziens
  Salut! Hallo, Dag
  A tout à l'heure! Tot straks
  A ce soir. See you this evening.
  A demain. See you tomorrow.
  A bientôt. See you soon.
  Comment vous appelez-vous? What's your name? (formal)
  Comment tu t'appelles? (Comment t'appelles-tu?) What's your name? (informal)
  Je m'appelle ... My name is merci. Not bad, thank you.
  Bien, merci! Great, thanks!
  Comment ça va? How are things going?
  Ça va (bien)? Are things going (well)?
  Ça va bien. Things are going (well).
  Et vous? Vous êtes d'où? And you? Where are you from? (formal)
  Et toi? Tu es d'où? And you? Where are you from? (informal)

  8 French Tests
  Hier kunnen beginners het basisvocabulaire en de grammatica nog eens overhoord krijgen met in Hot Potatoes gemaakte interactieve oefeningen.

  10 100 Goethe Vocabulary Tests 
  Dit is de eerste van de honderd aangekondigde toetsen. Ze bestaan uit korte Engelse zinnetjes zonder enig verband met elkaar. Daarachter de Franse vertaling met een gat ter invulling. De leerlingen kunnen kiezen Zelfs al zou iemand op het idee komen om de Engelse zinnetjes te vertalen in het Nederlands, dan blijft het een manier van testen, die ik niemand zal aanbevelen. De Franse vertaling is niet altijd correct. Ik heb  twintig van de honderd toetsen bekeken. Ze zijn allemaal hetzelfde, dus dat zal ook wel gelden voor de resterende tachtig!

  TEST 1: ENGLISH - FRENCH

  Bien - Notre - besoin - café - chambres - chou - d’ici - payer - politique - pommes - pouvez - précises - public - téléphone - tête - timbres - tous - trois - vêtements - venu -

  1. I called on you yesterday, but you happened to be out. > Je suis passé vous voir / vous voir hier, mais vous étiez sorti.
  2. I need a rucksack / sleeping-bag. > J’ai d’un sac à dos / d’un sac de couchage.
  3. I'd like stamps for two postcards. > Je voudrais des pour deux cartes postales.
  4. I'd like to encash a traveller's cheque / check. > Je voudrais en chèque de voyage.
  5. Carrot. Cauliflower. Spinach. Parsley. > Carotte, fleur, épinards, persil.
  6. May I use your phone? > Puis-je me servir de votre ?
  7. He wants to be a politician. > Il veut devenir homme politique. / Plus tard, il aimerait faire homme .
  8. Meatballs and boiled potatoes > Boulettes de viande avec de terre vapeur.
  9. Keep off! / No trespassing! > interdit au / défense d’entrer / accès interdit
  10. Of course! > sûr !
  11. The noise is giving me a headache. > Le bruit me donne des maux de .
  12. The rooms were not cleaned properly. > Les étaient mal nettoyées.
  13. There is a supervised car-park near here. > Il y a un parking surveillé tout près .
  14. Give my love to everybody! > Transmettez mes salutations à tous. / Transmettez-leur à mon bonjour.
  15. Please dry-clean these clothes. > Veuillez nettoyer ces .
  16. on the stroke of 3 > à 3 heures pile / à 3 heures / à 3 heures pétantes
  17. to have coffee > boire / prendre du
  18. Potatoes can be fried in oil, margarine or butter. > Vous faire frire les pommes de terre dans de l’huile, de la margarine ou du beurre.
  19. You must leave the country again in three months. > Il faut repasser la frontière dans mois.
  20. Our compartment was at the end of the train. > compartiment était en bout de train.
   

  11. E.L.Easton - lots of good links to more good  opportunities.
  Dit is de website van de Amerikaanse docente Eva L. Easton. In een interview met WebTC zegt Eva L. Easton onder andere het volgende: 'I started by teaching English conversation online.  Being online has been very useful in my speech & pronunciation classes.  I've created my own pronunciation materials.  With 15-16 students per class, the Internet gives students individual audio practice listening to the teacher's voice, and doing audio quizzes.  I need to spend very little class time on explanations of pronunciation patterns. The class as a group figures out a pronunciation pattern, using the "pattern" & "examples" pages of a unit.  Then they practice online, as I walk the room, answer questions, and work with students individually.  We use class time more productively'. 
  Zij verzamelt nuttige websites voor een groot aantal talen en dus ook voor Frans. Haar Franse pagina ziet er als volgt uit:
  Grappig dat ze ook één van de oudste verzamelingen van websites vermeldt: Tennessee Bob Famous French Links.

   

  Make Your Own Quizzes
  Why Study French?

  TEST YOUR FRENCH

  BUSINESS FRENCH

  EXERCISES & QUIZZES

  Ik heb alleen de eerste Test your French van de BBC aangeklikt.  Dit is de eerste A toute vitesse: zeggen hoe je naar je werk gaat  en hoe je een treinkaartje koopt. De leerlingen kunnen dit geheel zelfstandig oefenen en komen dan weer de klas in met hun eigen lesmateriaal, dat ze met de goede uitspraak kunnen laten horen aan hun docent en de klas. De uitgeschreven teksten in de kolom read kan worden geselecteerd en geprint.
  Nathalie asks people in the street how they get to work. Video
  Watch
  Audio
  Listen
  Transcript
  Read
  A man is buying a train ticket for Rennes. He will be travelling tomorrow morning. Video
  Watch
  Audio
  Listen
  Transcript
  Read

  Dit zijn alle andere topics:
  Watch and listen to the clips and have a look at the key language and transcripts if needed.
   
  A toute vitesse
  Getting around
   
  Intérieurs
  The home
  - Saying how you get to work
  - Buying a train ticket
   
  - Saying where you live
  - Describing homes
   
  Hôtels et campings
  Hotels and camping
   
  Voyages
  On your travels
   
  - Finding a pitch on a campsite
  - Finding a place to stay
   
  - Saying where you go on holiday
  - Finding your way in the country
   
  Bon appétit
  Eating out
   
  Culture
  The Arts
   
  - Booking a table
  - Ordering in a restaurant
   
  - Giving your opinion
  - Asking for museum information
   
  Faire des achats
  Shopping
  Plaire et Séduire
  Looking Good
   
  - Shopping for clothes
  - Buying a present
   
  - Describing someone
  - Making a date
   
  Forme et santé
  Health and fitness
   
  Au travail
  Working Life
   
  - Talking about your body
  - Talking to a chemist
   
  - Speaking about jobs
  - Finding out about job requirements
   

  Voorlopige, voorzichtige conclusie
  Met al dit lesmateriaal kunnen leerlingen na enige klassikale uitleg van hun leraar individueel en zelfstandig aan de slag. Dat kan overal waar een computer met een snelle internetverbinding en een printer aanwezig is. Op deze manier kunnen ze de vaardigheden voor luisteren, spreken, lezen en schrijven afwerken. Het is de omgekeerde wereld: niet de docent en de traditionele leergang sturen het leerproces. Dat doet Word Surfing waarvan ik slechts een klein deel heb laten zien. De leerlingen komen met hun opgedane kennis in de les. Die wordt klassikaal geïnventariseerd. Hoe dat allemaal moet, is onderwerp van de webdidactiek, die nog in de kinderschoenen staat. Bovendien zul je eerst al dit lesmateriaal in de aan te bieden volgorde moeten zetten. Een digitale opzoekgrammatica behoort tot de standaarduitrusting van zelfstandig werkende leerlingen. Experimenten moeten uitwijzen of de digitale verzamelingen lesmateriaal  van Word Surfng de leergangen kunnen vervangen of op zijn minst aanvullen.

  omhoog


   © John Daniëls