Bijlage 8
Omhoog Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10

Bijlage 8

Het opnemen van de gesprekken
Omdat de leerlingen hun Skype-gesprekken niet in lesuur gebonden werktijd, dus buiten het zicht en gehoor van hun docenten voeren, is een degelijke voorbereiding nodig en vooral een goede opnametechniek van de gevoerde gesprekken. Dit is zeker niet de makkelijkste kant van het project. Toch is het opnemen en bewaren van de gesprekken van groot belang. Ten eerste als bewijs dat de leerlingen hun gesprek hebben gevoerd en uiteraard ook voor het evalueren daarvan.  Een ondersteuning van dit streven vinden we in het volgende artikel:

Auricle: Skype Recordings as Learning Resources? Skype may be a great example of the power of Voice over IP (VoIP) but what use is it in an educational setting? Indeed, the inevitable first response of the institutional IT department may be to ban its use because of its perceived bandwidth and time consuming potential. But anyone who has used it in academia must surely recognise its potential as a tool for learning and teaching, particularly if Skype interactions can be captured and the resulting artefact incorporated into a knowledge/resource base and distribution system? (zie voor meer informatie: http://www.kolabora.com/news/2004/12/25/the_online_audio_interview_recorder.htm).

1. De onderzochte recorders

Het nadeel van de meeste recorders is of de slechte weerga van de opgenomen gesprekken of de automatische plaatsing daarvan in een speciale extensie op de server van de ontwerpers. Het voordeel van Pamela voor Skype (www.pamela-systems.com) is dat alle opgenomen gesprekken automatisch worden opgeslagen in het wav- of mp3 formaat. Een nadeel is er ook: Pamela moet geïnstalleerd zijn op de computer van één van de Skypende leerlingen. Bij een goede instelling begint de opname meteen na aanvang van de conferentie.  Dat is de reden dat we probeerden over te stappen op de Conference Manager.

2. Conference Manager 

Met de Conference Manager kunnen Skype groepsgesprekken worden opgenomen en opgeslagen. De Conference Manager is een skype gebruiker die als “stille derde” deelneemt aan het gesprek. Feitelijk wordt een Skype account gebruikt om een opname te maken van het groepsgesprek. Joost de Vries van Etine tekent hierbij aan: ‘met behulp van een speciale website / server is het mogelijk om dit soort groepsgesprekken in te plannen en op te nemen. Op een speciale website kan een initiator (bijvoorbeeld een geregistreerde docent) een Skype conference / groepsgesprek inplannen. De initiator voert de skype adressen van de deelnemers in en de tijd en datum waarop het gesprek moet plaatsvinden. De deelnemers ontvangen een e-mail met een uitnodiging en met het verzoek om de afspraak te bevestigen. Op de site kan de initiator zien wie zich heeft aangemeld of afgemeld. Na afloop van de gesprekken kan de initiator het groepsgesprek van de site downloaden. ETINE kan hulp bieden om deze scenario’s te realiseren door bijvoorbeeld een proefopstelling te maken’.

Voordelen van het gebruik van de Conference Manager (CM):

  1. De CM neemt de gesprekken op. Dat doen de leerlingen dus niet zelf. Daardoor zijn de docenten voor de ontvangst en de controle van de gesprekken niet afhankelijk van de leerlingen.
  2. De Conference Manager heeft als voordeel dat het beheer en de organisatie van de gesprekken ook centraal geregeld kunnen worden. Het beheer van het project en de techniek ligt dan bij één partij en niet bij alle leerlingen en docenten apart.
  3. De opnames kunnen alleen door de leerlingen en de docenten worden beluisterd (beveiliging centraal geregeld).
  4. De opgenomen gesprekken kunnen niet zoek raken en zijn daarbij keurig gekoppeld aan de opdracht van een docent om een bepaald gesprek te voeren.
  5. De organisatie van het project is veel eenvoudiger omdat je geen rekening hoeft te houden met allemaal verschillende apparaten of opnamesoftware.
  6. Je kunt opnames gaan markeren met labels en andere innovaties toepassen.

omhoog
 


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT