EduCoach
Omhoog Learning_Gateway BB vs Moodle Edusite Fronter Moodle N@tschool EduCoach Epsilon Dokeos

EduCoach, een elo ontworpen door leerlingen

EduCoach is een elektronische leeromgeving (elo), ontwikkeld door Geert Wirken en Jaap Hagen uit de zesde klas van het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. In tegenstelling tot de ontwerpers van de grote commerciële pakketten weten deze jeugdige ontwikkelaars precies wat leerlingen en hun docenten met een elo willen en kunnen doen. Daardoor is alle informatie op hun website  http://www.educoach.nl/ uitermate functioneel en begrijpelijk. Alle functies die EduCoach biedt zijn eenvoudig toe te passen in de vaklokalen van hun eigen docenten, maar ook in die van andere scholen.

Docenten die op de hoogte zijn van de basisfuncties van een computer en kunnen tekstverwerken zoals met het bekende programma Microsoft Word, zullen volgens de makers geen enkel probleem hebben met EduCoach. De meeste docenten kunnen ook wel een bijlage bij een e-mail versturen. In EduCoach kunnen die bijlagen bestaan uit allerlei bronnen, zoals aantekeningen, afbeeldingen, grafieken, tabellen en geluidsbestanden.

Praktische functies
Alle functies die de jonge ontwerpers van het programma opsommen, hebben direct iets te maken met de lespraktijk van elke dag. Het vernieuwende daarvan is dat alles wat een docent vanuit zijn vaklokaal wil meedelen, laten leren, evalueren of controleren, via EduCoach kan lopen.
Docenten en leerlingen kunnen alles opslaan wat nuttig is om elkaar te laten weten en dat zelfs jarenlang bewaren. Zo kan men vaktermen, definities, woorden- en begrippenlijsten
in een overzichtelijke tabel op de webpagina zetten. Leerlingen kunnen zelf hun eigen woordenlijsten aanleggen en zichzelf overhoren. De woorden zijn in te voeren via de webpagina, of door een bestand vanuit Excel of Word te importeren.
De in de elo ingevoerde woordenlijsten zijn te doorzoeken via de speciale woordenboek-zoekfunctie. Wanneer een leerling bijvoorbeeld het woord zwaartekracht opzoekt, krijgt hij zowel de vertaling van het woord, als de natuurkundige formule te zien.
Na het selecteren van de woordenlijst, kan de computer de woordjes in willekeurige volgorde overhoren. Na afloop krijgt de leerling een nagekeken overzicht te zien van de ingevoerde antwoorden met daaronder het cijfer voor deze overhoring. Het programma onthoudt de gemaakte fouten en laat de leerlingen net zo lang oefenen totdat ze alles goed hebben.
Docenten kunnen diagnostische toetsen invoeren met verschillende antwoordvormen zoals meerkeuze of open vraag. EduCoach kijkt de door de leerling gegeven antwoorden na en berekent een cijfer, dat de leerling op kan sturen naar zijn docent om zo zijn kennis te bewijzen.
Het importeren en onderhouden van de gegevens van de leerlingen in de database is zeer eenvoudig met behulp van de standaard meegeleverde beheermodule. Docenten kunnen de klassenlijstjes eenvoudig vanaf de computer van de centrale administratie van de school importeren in EduCoach. Eventueel kan EduCoach iedere leerling automatisch van een wachtwoord voorzien.
Docenten hebben de mogelijkheid om studieplanners in EduCoach in te voeren. Leerlingen kunnen deze raadplegen over een hele periode per vak of voor alle vakken per week. Docenten kunnen ook de planners aan het begin van elke week automatisch per e-mail aan hun leerlingen laten sturen.
In het leerlinggedeelte ziet het overzicht van de planners er als volgt uit. Leerlingen kiezen uit de database hun klas, maar ze kunnen ook direct naar de weekplanner of naar het vak, mogelijkheden genoeg dus voor de leerlingen om met een paar klikken te zien wat hun docenten voor huiswerk voor ze hebben gepland.

Met behulp van EduCoach kun je al je planners van één specifieke week bekijken. Zo krijg je een overzichtelijke weekplanning van alle vakken. Het is ook mogelijk om de planners per vak te bekijken.

Bekijk planners van leerjaar: - klas 1 - klas 2 - klas 3 - klas 4 - klas 5 - klas 6

Weekplanner

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
week 34
week 35
week 36
week 37
week 38
week 39
week 40
week 41
week 42
week 43
week 44
week 45
week 46
week 47
week 48
week 49
week 50
week 51
week 52
week 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
week 11
week 12
week 13
week 14
week 15
week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
week 25

Vakplanner

Kwartaal 1
Aardrijkskunde
Beeldende Vorming
Engels
Frans
Geschiedenis
Latijn
Latijn
Lichamelijke Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding
Muziek
NAtuurWetenschappen (NAW)
Nederlands
Techniek
Wiskunde onderbouw

 
Kwartaal 2
Lichamelijke Opvoeding
 
Kwartaal 3
Frans
Geschiedenis
NAtuurWetenschappen (NAW)
Nederlands
 
Kwartaal 4
Informatica en Typecursus
Lichamelijke Opvoeding
NAtuurWetenschappen (NAW)
 

Zo staat de 6e klas van deze school in week 41 van het eerste kwartaal het volgende te doen:

Vak Huiswerk In de les T-uur
Wiskunde A1 en A algemeen Maken CM4 H2.2B opg. 20 t/m 23  Bespreken opgaven. Uitleg gebruik binomcdf met GR.   
Wiskunde A2 Maken EM5 H2.2B opg. 20 t/m 23
Maken EM5 H3.4 opg. 41,43,47,50 + EM5 H3.5 opg. 62,64
 
Bespreken opgaven. Uitleg gebruik binomcdf met GR. Theorie logaritmisch papier,  productregel   
Lichamelijke Opvoeding   6a: sportfitland streetdance/spinning/jiu jitsu

6b+6c: sportinstituut club power/fitness

 

 
Wiskunde B1 en B algemeen
  • Maken algemene herhaling NG/NT5 H1.4 opg 57,59,60,61
  • Maken algemene herhaling NG/NT5 H1.5 opg 68,69

 

  • Bespreken NG/NT5 H1.5

 

 
Wiskunde B2
  • Maken NT7 H2.2 opg 24, 26, 27
  • Maken NT7 H2.2 opg 28, 29, 30

 

  • Bespreken NT7 H2.3

 

 
Frans   activités orales, écrites....   
Geschiedenis Besproken tekst en werkmateriaal in orde. Mevr. Dorussen afwezig i.v.m. Brugklasdagen     
Filosofie
maken de vragen vanaf "zijn er zinloze vragen"? vanaf blz 79 tot en met blz. 83 opdracht 75
leren par. 4

 

bespreking van de vragen van par 2 en gelegenheid tot vragen stellen par 4                      idem 
Scheikunde leren § 11.7
maken 69, 71, 72, 76, 77, 80, vragen proef 8
voorbereiden proef 12

 

uitvoeren proef 12
maken toets

 

 
CKV-2 leren hoofdstuk 9 en 10  oefenen cd rom vragen   
Natuurkunde   stof voor de toets herhalen, onderwerpen op verzoek    
Natuurkunde 4.2, 4.3, maken 11, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 31   bespreken 4.4    
Biologie
Voorbereiden Examen over wat je geleerd hebt in deze periode 
Verzamelde examenvragen maken  Examentraining olv de heer Bouwman 
Duits
briefopdracht 4 maken, gramm.stencil afmaken, examentekst

 

behandelen schrijfvaardigheid brief, luisteroefening, examentekst bespreken   gramm.training 
Scheikunde leren § 11.8

lezen § 11.9 + § 11.10

maken 82, 83, 92, 93 ,95, 97

 

§ 11.9 + 10

 

 

Ik heb bij alle vakken even gekeken en zie daar het traditionele huiswerk, zoals docenten dat vóór het elo-tijdperk  aan het eind van de les op het schoolbord schreven. Boek en werkboek domineren.  Ik zie geen hyperlinks naar websites waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Dat dit goed mogelijk is heb ik geconstateerd bij een docente wiskunde van het Christiaan Huygens College in Eindhoven. Zij gebruikte de haar ter beschikking gestelde elo N@tschool om haar leerlingen van de brugklas buiten haar lokaal en de gebruikte methode, vertrouwd te maken met het verschijnsel symmetrie. Daarvoor moesten ze op bezoek bij de engelstalige website Symmetry van haar collega Adrian Bruce. Dit lijkt me de meest ideale vorm van vakoverstijgend leren. De retorische vraag op de openingspagina van deze website verdient navolging:

Why use worksheets when you could use this webquest and math games
to learn all about line & rotational symmetry in a highly visual & engaging way?

Deze docente heeft ook nog zelf leerstof uit de vlakke meetkunde voor haar leerlingen ontworpen waarmee ze net zolang kunnen oefenen totdat ze het onder de knie hebben.
De jonge ontwerpers van EduCoach hebben een zeer gebruiksvriendelijke planner voor hun docenten klaar gezet. Voor de inhoud daarvan zijn zij niet verantwoordelijk. De onderwijsvernieuwing moet toch echt uit het vaklokaal komen.

Weblinks
Weblinks zijn koppelingen naar internetpagina's. Docenten hebben de mogelijkheid een verzameling links per vak aan te leggen om deze ter kennis van de leerlingen te brengen. Via de rubriek aantekeningen kunnen docenten op deze wijze eenvoudig het url van een website invoeren en daaraan een opdracht verbinden. Ik heb dat geprobeerd en dat werkt uitstekend.

Kosten voor aanschaf en hosting website
De prijzen worden vastgesteld per 100 leerlingen. Ter indicatie: de kosten voor het schooljaar 2005-2006 zijn bij 500 leerlingen: €750,- en bij 1000 leerlingen: € 1150,-. Ook is het mogelijk om een 2- of 3-jarig abonnement af te sluiten. Bij afname van een abonnement krijgt de school korting en er zijn geen tussentijdse prijswijzigingen. Het aantal leraren is onbeperkt. Bij de kosten is overigens alles inbegrepen: zowel hosting als updates.
Productuitbreiding
Met de module Externe Authentificatie kunnen scholen de gebruikersnamen en de wachtwoorden van de leerlingen en/of de leraren gebruiken voor de website van de school. De webserver daarvan stuurt voor een beveiligde pagina een verzoek naar de EduCoach-server, die vervolgens controleert of de opgegeven gebruikersnaam/wachtwoord combinatie juist is. Als dat zo is, zal de webpagina weergegeven worden. De prijs voor deze module bedraagt: € 20 per 250 leerlingen per jaar.
Roosterwijzigingen
Via deze module is het mogelijk om roosterwijzigingen via EduCoach aan leerlingen kenbaar te maken. De wijzigingen verschijnen direct op de EduCoach website. Er kan ook voor gekozen worden om de betreffende leerlingen via e-mail op de hoogte te stellen. De prijs voor deze module bedraagt: € 25 per 250 leerlingen per jaar.

EduCoach logo

Demonstratieversie
Scholen hoeven na het lezen van alle informatie op de website van EduCoach niet meteen deze elo aan te schaffen. Ze kunnen, net zoals ik heb gedaan, ook proefdraaien met de demonstratieversie van EduCoach, te vinden op http://demo.educoach.nl. Maar je moet eerst een  gebruikersnaam aanvragen en een wachtwoord. Daarmee kun je vervolgens inloggen als docent.  Het openingsscherm van het zeer overzichtelijke hoofdmenu ziet er als volgt uit.
 

Hoofdmenu     Uitloggen      dhr. John Daniëls     vrijdag 28 april 2006 (week 17)   Help


Dit is het hoofdmenu van EduCoach. Op deze pagina beslist u wat u wilt doen. Klik op een knop om uw keuze te maken. Voor meer informatie over EduCoach zelf, klikt u hier.

Welkom bij EduCoach

Welkom op EduCoach! U bent nu in het hoofdmenu. Maak uw keuze a.u.b.:

Aantekeningen

Nieuwe aantekening Bekijken/Bewerken

Diagnostische toetsen

Nieuwe toets Bekijken/Bewerken


Woordenlijsten

Nieuwe woordenlijst Bekijken/Bewerken

Planners

Nieuwe planner Bekijken/Bewerken


Examens

Nieuw examen Bekijken/Bewerken

Berichten

Bericht versturen Berichten bekijken

Weblinks

Nieuwe weblink Weblinks bekijken

Bronnen

Nieuwe bron Bekijken/Bewerken

Beheer/Administratie

Beheer Leerlingen

Leerlinggedeelte

Leerlingengedeelte

 

Ik heb van de ontwerpers beheersrechten gekregen, zodat ik een vak kan kiezen of toevoegen, leerlingen in een klas kan plaatsen en verder alle in de rubrieken staande handelingen kan uitvoeren. Wil je als docent je leerlingen aantekeningen sturen, dan klik je in de rubriek aantekeningen op nieuwe aantekening. Het verloop is kinderlijk eenvoudig. Gewoon als docent doen wat deze leerlingen zeggen en dan op verder klikken.
 

Nieuwe aantekening

Met behulp van deze pagina kunt u een aantekening toevoegen. Kies eerst een vak, leerjaar en periode:

Vak
 

Leerjaar


 

Periode
 

Ik kies testvak voor het vierde leerjaar. De periode was al ingevuld. Dat levert me het volgende scherm op:
 

Nieuwe aantekening

U heeft nu een vak, een leerjaar en een periode gekozen. De tweede stap is het selecteren van een onderwerp voor de aantekening en het kiezen van een logische en duidelijke titel.

Naam van de aantekening:

Onderwerp


Ander/nieuw onderwerp...

Ik wil als docent Frans dat de leerlingen van de 4e klas naar de website Word Surfing gaan. Die website geef ik ze op met een aantekening. In het volgende scherm kan ik in de bijgevoegde tekstverwerker met de bekende icoontjes mijn boodschap kwijt en daarbij meteen vastleggen wie er wat mee mag doen.

Aantekening 'Word Surfing website' bewerken

Nu kunt u de tekst van de aantekening plaatsen. Verder kunt u aangeven of leerlingen de aantekening mogen bekijken en of uw collega's de aantekening mogen bewerken.

Tekst

Selecteer/Deselecteer alles Knippen Kopie벥n Plakken Ongedaan maken Opnieuw  
Vetgedrukt Cursief Onderstrepen Doorhalen Superscript Subscript Links uitlijnen Centreren Rechts uitlijnen Genummerde lijst Ongenummerde lijst Inspringing vergoten Inspringing verkleinen Tekstkleur Achtergrondkleur Speciaal symbool invoegen Link invoegen Afbeelding invoegen Tabel invoegen  

Bewerken

Deze aantekening kan bewerkt worden door
Beschikbaarheid

Toegang tot de aantekening 

Van: Datum selecteren tot: Datum selecteren

 

Ik heb meteen maar even gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het grote tekstvak echt huiswerk Frans op te geven en constateer dat dit een fluitje van een cent is.

Aantekening 'Word Surfing website' bekijken
Naam Word Surfing website Laatste wijziging vr 28-04-2006 15:04 Eigenaar john
Vak Testvak Onderwerp Testhoofdstuk Nu beschikbaar ja (altijd)
Leerjaar 4 Periode 3 Bewerken mogelijk ja
 

Aux élèves de la classe 4 vwo:

Bonjour les enfants,

Vous allez jeter un coup d'oeil sur le site web suivant: http://www.wordsurfing.co.uk/4598.html. Arrivés là, vous cliquez sur other languages et après sur French. Regardez dans la liste French Video Resources. Vous y trouvez dans la rubrique Education quatre exercices que vous allez faire. Vous allez apprendre tous les mots dans ces textes. Et pour le cours suivant vous savez aussi  résumer les textes.

Aantekening bewerken Bron koppelen Aantekening overdragen Aantekening verwijderen

Op dezelfde wijze kun je toetsen maken en verzenden, examens, planners, berichten, kortom alles wat een docent zijn leerlingen ter kennis wil brengen. Ga ik als leerling even kijken wat ik als docent over het onderwerp Word Surfing website nog meer heb ingevoerd dan alleen de opdracht, dan blijkt er niets anders te zijn.

 

Onderstaande zaken vallen binnen het onderwerp, klik op de titel om ze te bekijken:

Aantekeningen

Naam Vak Klas Onderwerp
                      Word Surfing website                Testvak 4                        Testhoofdstuk

Er zijn nog geen diagnostische toetsen ingevoerd die onder dit onderwerp vallen.
Er zijn nog geen woordenlijsten ingevoerd die onder dit onderwerp vallen.

Die vind ik wel als proef bij latijn, kennelijk van een docent van de ontwerpers, die ook even in de demo aan het oefenen is geslagen:
 

Onderwerp: Latijn - Woorden
Niveau: klas 6
Periode: 1
Aantal woorden: 4 woorden

Leer ze goed!

Woord Vertaling
eneco ik overheers
servus slaaf
ancilla slavin
hoi geert groetjes jaap

Overhoren | Terug

De knop Overhoren is natuurlijk interessant omdat de ontwerpers van de elo hebben beloofd dat hun product ook overhoringen kan genereren en dat klopt:

Woordenlijst 'Woordenlijst klas 6' overhoren

Woordenlijst klas 6

Onderwerp: Latijn - Woorden
Niveau: klas 6
Periode: kwartaal 1

Opmerkingen:
Leer ze goed!

Als je zo dadelijk de overhoring start, worden alle woorden uit de woordenlijst 'Woordenlijst klas 6' overhoord. De woorden zijn door elkaar gehusseld, zodat je de woordenlijst meerdere keren kunt overhoren.
Deze woordenlijst bestaat uit 4 woorden.

Let op! Synoniemen worden gescheiden door een komma, verschillende betekenissen door een puntkomma. Bijvoorbeeld:
sanctie: straf, dwangmaatregel; goedkeuring
In bovenstaand voorbeeld moet je dus in ieder geval goedkeuring als antwoord invullen. Je mag zelf kiezen of je straf of dwangmaatregel als antwoord geeft. De volgorde maakt niet uit, je mag echter niet twee synoniemen van dezelfde betekenis geven (voor bovenstaand voorbeeld: je mag dus niet straf en dwangmaatregel antwoorden).

Als je wilt, kan de computer 'andersom' overhoren: er wordt dan gevraagd naar het woord/begrip in plaats van de vertaling/definitie.

Klik op 'Sluit venster' om terug te gaan naar EduCoach. Klik op 'Start de overhoring' om de woordenlijst te overhoren.

 

Aansporing
Leerlingen die graag willen weten of één van hun docenten nog een aantekening voor ze heeft geplaatst, kunnen op onderstaande aansporing stuiten. Als dit niet helpt, wat dan wel?

Selectie: Biologie; klas: 3; periode: 3

Geen aantekeningen gevonden voor dit vak. Probeer een ander leerjaar of een andere periode.
Wijs je leraar eens op de mogelijkheden van EduCoach, en spoor hem of haar aan om aantekeningen op EduCoach te plaatsen.

Scholen die niet vanuit het management naar een elo kijken maar vanuit de docenten en de leerlingen, zullen met het gebruiksvriendelijke EduCoach goed en goedkoop aan de slag kunnen. Het mist alle in de lespraktijk overbodige functionaliteiten van de grote en dure commerciële pakketten. Alleen al het feit dat EduCoach ontwikkeld is door twee leerlingen, moet al een reden zijn om hun kleinschalige elo met sympathie te benaderen.

omhoog


© John Daniëls