Epsilon
Omhoog Learning_Gateway BB vs Moodle Edusite Fronter Moodle N@tschool EduCoach Epsilon Dokeos

Epsilon, e-learning op het Calandlyceum

 detail voorgevel

Epsilon, gebaseerd op de open source software van Moodle, is bedoeld als een oriënterend project voor online leren op het Calandlyceum te Amsterdam. Volgens Eric Schneiders, beheerder van het Project Epsilon en tevens docent Latijn, Grieks, CKV en Italiaans, is het aantal inloggende docenten en leerlingen inmiddels 1500. Daaronder bevindt zich een aantal belangstellende docenten van andere middelbare scholen, maar ook leerlingen van een basisschool, ja zelfs een paar Deense scholieren. Leerlingen van steeds meer klassen vinden het inmiddels heel normaal om aan een docent te vragen: 'Moeten we het op papier inleveren, of moet het via Epsilon'? De reacties van de leerlingen variëren van 'leuke site, maar waarom zitten er geen spelletjes op' tot 'msn-en is leuker en beter' en 'ik vind Epsilon leuker dan een gewone les of huiswerk'. Maar het meest opvallende is toch wel dat het merendeel van de leerlingen met Epsilon omgaat als iets volstrekt vanzelfsprekends. Eric Schneiders: 'Epsilon wordt gewoon gezien als een onlosmakelijk onderdeel van het onderwijs op het Caland: soms leuk, soms verrassend, maar net zo vaak ook gewoon één van de manieren van de docent om leerlingen iets bij te brengen. Naast de contacten in de klas, het huiswerk en leer- en maak-opdrachten in werkboek en schrift, gaan sommige dingen nu eenmaal via Epsilon. Handig, logisch en vanzelfsprekend. Niet iets revolutionairs'. Wie nieuwsgierig is naar wat op deze school met deze elo is bereikt, kan terecht op: http://www.hetcaland.nl/epsilon/

Duidelijke informatie voor docenten en leerlingen
Eric Schneiders heeft het zijn collega's en hun leerlingen erg makkelijk gemaakt. Zo kunnen docenten zelf voor al hun klassen ruimtes creëren waarin ze alles in worddocumenten kunnen plaatsen. Van inloggen tot het plaatsen en uitvoeren van opdrachten is er begeleiding.

De meeste onderdelen van deze website zijn alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers van het Calandlyceum. In de kolom linksonder vind je algemeen toegankelijke pagina's.
 
Bron Documenten/Onderwerpen Profielwerkstuk

Bron Heb je PROBLEMEN bij je eerste keer inloggen ?
Bron Waarom wil Epsilon mijn email-adres hebben?
Bron Help! Ik ben mijn leerlingnummer/wachtwoord kwijt!
Bron Algemene spelregels Epsilon (één keer goed lezen)

documenten voor docenten:
Bron Ik ben docent, maar ik weet nog van niets . . .
Bron Word-documenten om af te drukken

Bron Screenshots Epsilon-vakken in Caland FotoAlbum

Bron Documenten/Onderwerpen Profielwerkstuk
Klik je op deze rubriek, dan volgt onderstaand scherm met een aantal ook voor niet ingelogde bezoekers oproepbare worddocumenten. De titels spreken voor zich.

Naam Grootte Gewijzigd
ALGEMEEN_Het_profielwerkstuk_op_het_Calandlyceum.doc   38Kb 20 april 2006, 19:19
Back_to_your_roots_onderwerp_ak_gs_.doc   43.5Kb 16 april 2006, 03:40
Beoordelingformulier_uitgebreid_beknopt_.doc   43.5Kb 16 april 2006, 03:40
LOGBOEK_profielwerkstuk.doc   20Kb 16 april 2006, 03:40
Onderwerpen_Duits.doc   19Kb 16 april 2006, 03:40
Onderwerpen_Frans.doc   19Kb 16 april 2006, 03:40
Onderwerpen_Natuurkunde.doc   31.5Kb 16 april 2006, 03:40
Onderwerpen_Nederlands.doc   22Kb 16 april 2006, 03:40
Onderwerpen_economie_2005.doc   19.5Kb 16 april 2006, 03:40
Onderwerpen_profielwerkstuk_geschiedenis.doc   20Kb 16 april 2006, 03:40
aardrijkskunde_profielwerkstuk_onderwerpen.doc   22.5Kb 16 april 2006, 03:40
onderwerp_wiskunde_profielwkst.doc   20.5Kb 16 april 2006, 03:40
onderwerpen_Engels.doc   23.5Kb 16 april 2006, 03:40
onderwerpen_biologie.doc   38.5Kb 16 april 2006, 03:40
onderwerpen_latijn_en_grieks.doc   22Kb 16 april 2006, 03:40
onderwerpen_scheikunde.doc   24Kb 16 april 2006, 03:40
wiskunde_profielwerkst_2e_deel.doc   20Kb 16 april 2006, 03:40

Nieuwsgierig naar de inhoud van de documenten ga ik kijken bij een paar vakken. Onder Onderwerpen_Frans.doc vind ik de volgende opdrachten. Deze lijken me meer als een soort afspraak bestemd voor de docenten Frans dan voor de leerlingen:

Onderwerpen profielwerkstuk Frans 
* Een film maken van een vakantie in een Franstalig gebied en die toelichten

* Website (in eenvoudig Frans) maken voor toeristen over Amsterdam en Nederland 

* Franse eetgewoontes 
* Lessen Frans geven aan de onderbouw (planning + evaluatie) 
*
Programma’s over Canada (Quebec) op TV5 bekijken en een werkstuk over Canada maken 

Vakcategorieën
Onder deze inleiding staan veel koppelingen naar vakken, klassen en projecten. Het is onmogelijk om het gebruik van Epsilon van alle genoemde docenten in hun klassen te beschrijven. In veel gevallen zal het gaan om het digitaal opgeven van huiswerk uit de traditionele leermiddelen. Interessanter is natuurlijk het gebruik van internetbronnen als vervanger of aanvulling op het leer- en werkboek dat nog steeds de dure leerstofverschaffer is.

Nederlands
Als je klikt op onze moedertaal, dan zie je dat de klassen zijn geordend per docent. Ik heb bij allemaal even gekeken en zag dat bij de meeste docenten achter de klas deze oproep stond: Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waar dit vak over gaat.  Ik koos bij Nederlands dhr Ansingh, docent met weinig klassen waarvoor hij wel enig werk in Epsilon had klaargezet. Vanwege het bekende Moodle-sleuteltje  bleef zijn lokaal echter voor mij gesloten.

Vakcategorieën:

Sub-categorieën
klassen dhr Jeunink
klassen dhr Ansingh
klassen mw Akrouni
klassen dhr Auerbach
klassen dhr Kauffman
klassen mw Baas
klassen mw Bruning
klassen mw Spruyt
klassen mw Lassche
klassen mw Meijknecht
 
Vakcategorieën:


 

Nederlands 4T4 dhr Ansingh

Docent: Hans Ansingh
Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.

Via de Epsilonweg gaan jullie naar zelfstandige vakkensites en komen dan uiteindelijk terecht op een aparte homepage Nederlands voor de leerlingen van 4T4.Hier kunnen jullie het SO-programma volgen en voorbeelden downloaden.
Nederlands 4T2 dhr Ansingh

Docent: Hans Ansingh
Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.

Beste 4T2-ers,op deze site staan,net als op mijn homepage Nederlands,voorbeelden van brieven,verslagen enz.Nieuw is echter, dat je op deze site ook opdrachten krijgt,die op een bepaalde tijd klaar moeten en die je via het internet ook moet uploaden.Het is handig,leuk en het went snel! Succes!        

Hans Ansingh

Nederlands 4T5 dhr Ansingh

Docent: Hans Ansingh
Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.

Beste 4T5-ers,net als op mijn homepage Nederlands,kun je hier voorbeelden vinden van brieven,samenvattingen enz.Nieuw is,dat je hier ook opdrachten krijgt,die je op de computer op school of thuis moet maken en vervolgens via het internet uploaden voor een bepaalde datum.Heel nieuw,leuk en het went snel!Succes!

Hans Ansingh

Engels
De docenten Engels richten zich tot hun leerlingen in de doeltaal. Ze krijgen het lesprogramma thuisgestuurd, zoals hier te zien:

Engels Ziessen 6V3

Teacher: Annemiek Ziessen
Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.

Study guides, grades and assigments for your reading file. Also information on how to write a formal and informal letter and how to write an essay (with assignments).

Economie
De docente economie gebruikt Epsilon als aanvulling op het leerboek. Leerlingen die krantenartikelen of internetbronnen moeten raadplegen zullen de theoretisch aspecten van dat vak beter begrijpen.

ECONOMIE

Docent: Margot Focke

Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.

 

Economie op EPSILON heeft als doel het leren makkelijker te maken. Naast de mogelijkheid om opdrachten uit het boek in te leveren bij de docent vind je ook economie opdrachten die de stof uit je boek koppelen aan zaken die in het nieuws zijn.

Biologie
Een docent van dit vak wendt zich als een dichter tot zijn leerlingen. Je mag hopen dat zijn spreuk ook geldt voor de leerlingen:

Biologie onderbouw dhr Lageweg

Docent: Wessel Lageweg
Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.


Biologie; over alles dat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit!

Wiskunde
Hier ook verschillende uitspraken, die waarschijnlijk niet allemaal even serieus zijn bedoeld.

Geschiedenis
Bij dit vak de simpele mededeling aan de leerlingen van 4VWO: als voorbereiding op het bronnententamen moet je paragraaf 3.2 lezen. Een andere docent geeft de opdracht om te onderzoeken wat de werking is van propaganda op de verschillende oorlogvoerende landen tijdens de eerste wereldoorlog. Voor de eindexamenklassen havo en vwo, is de informatie uitvoeriger. De leerlingen krijgen een 'bronnenopdracht waarmee je kennis vergaart over de Industriële Revolutie en haar gevolgen in Amsterdam en op een hoger niveau leert met bronnen om te gaan'. Daarbij ook nog: 'het huiswerk en het dossierwerk voor het laatste CSE onderwerp Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam'.

Natuurkunde
Ook bij dit vak een dichtende docent:
'Dit vak gaat over de natuur, natuurlijk. Nee, niet over beestjes, en planten. Maar over golven, sterren en quanten'. Maar er zijn voor de derde klassen ook 'computeropdrachten die aansluiten bij de lessen'. Zo moeten de leerlingen een grafiek met Excel maken over de knikker in de pvc-buis.

Maatschappijleer
Ook bij dit vak krijgen de leerlingen veel informatie en tips wat en hoe ze iets moeten doen. Ze vinden in Epsilon bijvoorbeeld: 'het ondersteunend materiaal en de inleverdata voor het onderwerp Massamedia 2005/2006. Ze krijgen daarbij uitleg 'hoe ze de mediamap en vaardighedenmap moeten maken en uitwerken'. In 5 havo moeten de leerlingen het thema 'Arbeid' uitwerken. In de vaardighedenmap moeten leerlingen van de vierde klas extra opdrachten uitvoeren over het thema 'Jongeren'.

Aardrijkskunde
Eén van de docenten van dit vak geeft aan in welke bronnen de leerlingen van 5 havo de antwoorden op de vragen van het onderwerp Mens & Milieu kunnen vinden. Hij voegt daaraan toe: 'In het Forum kunnen jullie vragen stellen aan elkaar en antwoorden geven...kortom elkaar helpen. Natuurlijk zal ik me ermee bemoeien als dat nodig is'. Deze docent maakt dus kennelijk gebruik van de interactieve functie van de elo.

Latijn
Uiteraard gebruikt de beheerder van Epsilon de extra functies van de elo, zolals te zien bij 4 gymnasium/

Latijn 4G dhr Schneiders

Dit vak vereist een 'Vaksleutel'.

 
Alles voor en over Latijn in 4G. O.a. forums, een chatroom en oefentoetsjes om eindeloos te herhalen.

Discussieforum
Dit forum is exclusief voor Caland-leerlingen. Deelname alleen mogelijk op uitnodiging van een van de huidige deelnemers.

Eigen websites
Bij onderstaande vakken hebben, zoals vermeld, de docenten pagina's tot hun beschikking op de website van de school. . Waarschijnlijk hadden ze die al voordat de school begon met de elo Epsilon.

Duits
Bij Epsilon kon ik wel de teksten lezen van de docenten, die de moeite hadden genomen deze te schrijven en te publiceren, maar tot de klassen had ik geen toegang. Dat is heel andere koek bij de websites. Bij Duits laten de docenten Kleemans en Nijnens me gewoon binnen met een Wilkommen auf der Website Deutsch des Calandlyceums.

Ik klikte op het 2e leerjaar en kon meteen aan de slag met de inleidende uitnodigende tekst: Wedden dat jouw PC Duits spreekt? Nu jij nog. De koppeling verwijst naar de website van Acapela: http://demo.acapela-group.com/. Ik heb meteen de demo voor Frans met Julie als lerares geprobeerd. Ze sprak zonder haperen de zinnen na die ik had getypt. Vanaf de website van Acapela doet juf Julie het beter dan na kopiëring hier. Cédille onder français en de accenten worden niet mee afgedrukt. Dat geeft kromme woorden.

To listen to samples
of our HD voices,
click here ››

Select the language and voice :

 Options :

Output file format :

Voice speed :

 

Enter your text :

 58 characters remaining

Vervolgens worden de 2e klassers door gestuurd met de volgende mededeling:

De Digitale School maakt woordjes leren leuk. Altijd een voldoende voor "woordjesleren" bij SO of proefwerk? De Digitale School helpt. Train jezelf met invul-, sorteer- en meerkeuzeopdrachten. Bereken je score, je tijd, je zwakke plekken en dat voor Duits, Frans als Engels. Klik hier voor uitleg.Verder kunnen de leerlingen zelf een vaardigheid kiezen: voor leesvaardigheid worden ze verwezen naar jeugdtijdschriften als Juma, Xeo, Girl, Bravo.

Ze kunnen ook nog een TalenQuest maken met het onderwerp Essen und Trinken, ontworpen door Paul van den Boorn.


Deze docent heeft ook veel luistermateriaal ontwikkeld met vragen en de mogelijkheid om ze meteen na te kijken. Verder vinden de leerlingen van deze klas nog enkele aansporingen om hun luistervaardigheid zelfstandig te oefenen. Dat kan met Checkeins/neuneinhalb, een soort van Jeugdjournaal van de ARD. Ook is er een aanbeveling on naar de "Deutsche Welle", te luisteren. Leerlingen, die zelf een tv-programma willen uitzoeken kunnen terecht bij de online-versie van Hören und Sehen. Voor de soapliefhebbers is er nog Verbotene Liebe, dat elke dag wordt uitgezonden.
Ook kunnen de leerlingen individueel aan hun spreekvaardigheid werken met behulp van de website van het door vijf Engelse scholen opgerichte LangMedia, dat ik al eerder heb besproken http://www.internetonderwijs.net/artikelen2005/LangMedia/lm.htm.

German in Germany
Index

Basic Communications

Culture and Social Life

Necessities

Shopping and Services

Transportation

Leerlingen die moeite hebben met de Deutsche Aussprache kunnen terecht bij Deutsch hören und sprechen. Daar  krijgen ze de opdracht: Übe deine Aussprache der schwierigsten deutschen Laute für Niederländer. Klicke auf einen Laut, höre die richtige Aussprache und sprich nach.

De leerlingen van de derde klassen moeten twee boeken lezen, te kiezen uit een lijst waarin ze ook kunnen zien of deze boeken in de schoolbibliotheek te leen zijn. De leerlingen van 3 Gym doen een leesproject over het leven als jongere in de tijd van het Derde rijk in Duitsland 1926 – 1945. Ze vinden de daarvoor nodige informatie in het Deutsches Historisches Museum en bij het Goethe Institut.

Voor luistervaardigheid vinden de leerlingen weer koppelingen naar een aantal radio- en televisiestations. Terwijl nu ook aandacht besteed wordt aan films.

 

Ook deze klassen kunnen voor alle vaardigheden weer terecht in het voortreffelijke vaklokaal Duits. Het is onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Stichting De Digitale School en wordt ondersteund door Stichting Kennisnet. Daar vinden ze ook: Discussiezinnen voor je debat en Spreekbeurtzinnen.
Voor Landeskunde verwijzen de docenten Duits van het Callandlyceum naar het Goethe-Institut.

Ook de leerlingen van de klassen 5 en 6 kunnen  weer voor alle vaardigheden les- en oefenmateriaal vinden waarmee ze zelfstandig en individueel aan de slag kunnen. Ook uit de digitale versie van hun leerboek Na Klar (Malmberg) kunnen ze opdrachten uitvoeren, die dan daarna klassikaal kunnen worden overhoord.

AktuellLesenHörenSprechenSchreiben
Lernliste 4-5HNa Klar 5VExamen & CoStudienführerLinks

 
 


Geschiedenis
Het digitale geschiedenislokaal van het Caland staat vol met internetopdrachten voor alle klassen en allerlei onderwerpen. Toch is 5 vwo niet tevreden getuige de kritische noot van de leerlingen van deze klas: READER MIDDEN-OOSTEN 5V, Het Caland is zo gierig dat leerlingen hun eigen lesmateriaal moeten maken en dat vervolgens ook nog moeten leren. Het resultaat van een arme 5V klas. Door te klikken op de pijl, kan hun docent eenvoudig zien of ze toch mopperend en al aan die opdracht hebben voldaan. Een zeer creatieve opdracht van de docent van deze kas .
De leerlingen van de brugklassen leren hoe ze bronnen moeten onderzoeken en interpreteren met deze opdracht:
DOE ZELF BRONNENONDERZOEK OP DE ZEEBODEM

Zoek naar de waarheid over een bij Texel gevonden wrak van een Oostzeevaarder. De afgelopen vijftien jaar heeft het NISA de inhoud van dit unieke wrak geborgen. De duizenden vondsten geven een schat aan informatie. Kruip in de huid van een onderwater archeoloog en kom stap voor stap achter het verhaal dat de vondsten vertellen!  Klik de link.

In de rubriek met de koppelingen zijn er over alle belangrijke perioden uit de wereldgeschiedenis documenten te vinden, zoals bij de BBC en bij de Engelse vereniging van geschiedenisleraren. Uiteraard ook in het geschiedenislokaal van de Digitale school. Ik mis echter bij de koppelingen naar de eerste en tweede wereldoorlog het in het vaklokaal Duits gebruikte Lebendiges virtuelles Museum Online (LeMO) van het Deutsches Historisches Museum. Alle daar verzamelde documenten zouden prima vakoverstijgend dienst kunnen doen. Er zijn heel veel engelstalige bronnen. De docenten gaan er waarschijnlijk van uit dat de leerlingen met die taal geen moeite hebben en met Duits wel.

Biologie
Op deze website kunnen de leerlingen van het Caland informatie vergaren voor werkstukken, excursies, practica, opdrachten, resultaten en presentaties. Alles is overzichtelijk in rubrieken en klassen gerangschikt. Er is ook een levende have bestaande uit allerlei dieren.
Wie klikt op Weg met biologie! vindt niet wat hij misschien denkt, maar de volgende aankondiging:  Dit schooljaar kun je met biologie een aantal keer op pad. Niet tijdens de lessen even naar buiten en vlug weer terug. Nee, je kunt mee op pad op zaterdagen als we alle tijd hebben. Elke keer naar een ander gebied buiten de stad. Soms ver buiten de stad. Daar gaan we de ene keer vogels kijken, een andere keer varen we met roeibootjes of gaan we op zoek naar slangen en hagedissen. Elke keer iets heel anders dus. Natuurlijk kan niet iedereen mee, dan wordt het te druk en zien we niks meer. Daarom zijn er intekenlijsten. Die intekenlijst heeft je biologiedocent(e) Als je mee wilt, zet je je naam op die lijst. Is de lijst al vol? Pech, volgende keer beter.

Website of elo
Ook voor de andere vakken uit de lijst kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag, vaak met interactieve oefeningen en zoekopdrachten.
Met Epsilon en de website van de school hebben pionierende docenten alle kans om ict voor hun vak in te zetten. Het is een goed idee van de schoolleiding om de keus voor één van beide digitale transportmiddelen aan de docenten over te laten. Een Moodle omgeving, zoals die van Epsilon kan vaak niet alle data doorgeven die websites wel aankunnen. Misschien is dat wel de reden dat veel docenten de schoolwebsite voor hun vak verkiezen boven de elo.
Docent Duits Jos Kleemanns  tekent hierbij aan: Ik ben voor zo open mogelijke elo's. Dus wij (docenten Duits) werken het liefst met onze eigen website voor het vak Duits, waar in principe al onze opdrachten e.d. op komen. Mijn collega houdt nu de website bij. Dat is soms onhandig. Een eigen website, waar je dagelijks je opdrachtjes e.d. op kunt plaatsen is natuurlijk het prettigst. Nu wordt de site pas na een maand of soms zelfs na maanden pas weer een beetje aangepast en dat werkt natuurlijk niet lekker. Je loopt zo altijd achter, eenvoudig, omdat je eerst met je collega moet overleggen e.d.  Ik gebruik onze elo (Epsilon) op dit moment alleen voor dossiers, die bijgehouden moeten worden. Leerlingen kunnen hun luister- en schrijf- en eventuele leesdossiers hier uploaden. Ik gebruik Epsilon dit jaar voor het eerst. Ik vind het nog steeds een tamelijk onprettig programma, maar voor luisterdossiers blijf ik het wel gebruiken, verder weet ik het nog niet precies. Als het jaar over twee maanden afgelopen is, moet ik alle opdrachten er af halen en weer opnieuw op een nieuwe klas toesnijden en op de elo plaatsen. Erg bewerkelijk allemaal. Voor het hbo en de universiteit, waar de elo contacturen e.d. vervangt, vind ik het een meer dan uitstekend middel. In het middelbaar onderwijs zijn de leerlingen minder in staat om zo zelfstandig te werken. Als ik vast één uur per week in het computerlokaal werk met een klas, dan worden de opdrachten ook beter  gemaakt. Misschien moet ik dat volgend cursusjaar aan het begin ook doen en loopt de zaak daarna wel beter. Ik worstel nog een beetje met de juiste bijbehorende didactiek.  


© John Daniëls