Fronter
Omhoog Learning_Gateway BB vs Moodle Edusite Fronter Moodle N@tschool EduCoach Epsilon Dokeos

Fronter, een elektronische leeromgeving (elo) voor leren online 

Fronter is in 1998 in Noorwegen ontworpen door een bedrijf met dezelfde naam. Het pakket bevat een virtueel schoolgebouw voorzien van verschillende ruimtes met ieder een eigen functie. Zo is er een klaslokaal, een discussieruimte en een bibliotheek. Gebruikers krijgen toegang tot het gebouw en de voor hen bedoelde ruimtes met een persoonlijke sleutel. In bepaalde ruimtes kan ook in groepen worden samengewerkt. De gemeente Den Haag heeft Fronter aangeschaft voor het programma Digitaal Leren van 65.000 leerlingen http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=29137. En ook Zoetermeer heeft voor deze elo gekozen. Een demo is te bestellen op www.fronter.nl. Het gebruik door vakdocenten in het voortgezet onderwijs is echter nog zeer beperkt. De docenten die de stap wel hebben gewaagd, gebruiken Fronter hoofdzakelijk als een gereedschap om met de leerlingen te communiceren  en voor het transport van het traditionele huiswerk uit de leergang.

De demo

Bezoekers die zich aanmelden voor een rondleiding door alle onderdelen van Fronter, krijgen een gebruikersnaam en een wachtwoord om in te loggen. Dat is het begin van een stortvloed aan informatie over wat het pakket zoal te bieden heeft. De bezoekers krijgen inzicht in de maar liefst zestig functionaliteiten en modules voor web-based samenwerking. Ze krijgen te zien dat Fronter hulp biedt bij de organisatie van onderwijsactiviteiten, zoals het zelf maken en gebruiken van elektronisch lesmateriaal. Verder kunnen docenten hun eigen vaklokaal naar eigen inzicht inrichten, er projecten doen, ideeën bespreken, nieuwsberichten lezen en proefwerken maken. De leerlingen krijgen met hun eigen sleutel toegang tot de digitale vaklokalen waar ze verondersteld worden enkele uren per week online door te brengen. Docenten hebben de beschikking over allerlei contactmogelijkheden zoals e-mail, discussieforums en chatten. Ze kunnen in het digitale vaklokaal hun agenda bijhouden, een persoonlijk archief aanleggen, berichten plaatsen, maar ook allerlei documenten bewaren zoals de verslagen van leerlingen, toetsen, opdrachten enzovoort. Verder kunnen ze lesmateriaal vanaf het internet importeren. Ook streaming video behoort tot de mogelijkheden. Maar de meest intrigerende belofte van de makers van Fronter is wel: ‘het leerplatform van Fronter maakt geheel nieuwe pedagogische leermethoden mogelijk zoals het Nieuwe Leren of competentiegericht leren en werken met portfolio’s’.

De scholen

Na enig speurwerk heb ik via de Haagse Onderwijs Portal (H.O.P), verantwoordelijk voor de implementatie en begeleiding van Fronter, enkele docenten van twee scholen bereid gevonden om me als leerling in hun lessen toe te laten. Ik krijg dan dezelfde lees- en schrijfrechten, kan alle documenten lezen en ook mijn huiswerk insturen
. Ik heb wel toegang tot de lijst met al mijn medeleerlingen, kan met ze communiceren via e-mail, net zoals met hun docenten, maar ik kan natuurlijk niet zien of ze de gegeven opdachten wel of niet hebben uitgevoerd. Mij is wel gezegd er rekening mee te houden dat deze docenten pas kort bezig zijn met Fronter en dat ze dus maar enkele van de zestig functies gebruiken.

Aloysius College 

Vandaag is een persoonlijke startpagina met nieuws en relevante informatie.

Vandaag

 

E-mail kan worden ontvangen en verstuurd via de e-mailclient, die gekoppeld is aan de contactenlijst (deze ondersteunt zowel POP als IMAP).

E-mail

 

De contactenlijst bevat gegevens over alle persoonlijke contacten, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers. Deze persoonlijke contacten kunnen rechten krijgen om in te loggen op Fronter.

Contacten

  

De agenda houdt zakelijke en privé-afspraken bij.

Agenda

 

Elk type bestand kan worden opgeslagen in het archief. Bestanden worden bewaard in mappen. De eigenaar kan op elk moment besluiten de content beschikbaar te maken voor anderen.

Archief

 

Zien wie er online is:0   

Portfolio geeft docenten de mogelijkheid om formatieve en summatieve evaluaties te maken van de voortgang van leerlingen.

   Mijn Portfolio

 Kies ruimte:
 

 

GaGa

                  Welkom, ben nieuwsgierig

Op het Aloysius College sta ik als Ben Nieuwsgierig bij Aardrijkskunde op de leerlingenlijsten van 4 en 5 havo en een brugklas. Als ik 4 havo (via het tekstvak Kies Ruimte) binnen ga, zie ik het welkomstwoord van docent Paul Mengelberg: 

‘Beste leerling,
In dit virtuele klaslokaal vind je allerlei documenten die in de aardrijkskunde lessen in 4 HAVO worden gebruikt. In de linkerkolom staan de onderwerpen die we dit jaar behandelen. Klik op het gewenste onderwerp en kies de map die je wilt bekijken. Via de inlevermap kun je de docent documenten sturen. Als je een e-mail wilt sturen, moet je dat via ‘deelnemers’ doen’.
Succes

Dan volgen de huiswerkopdrachten, die nu studiewijzer heten en de leerlingen niet via een boekje maar digitaal bereiken. Zo te zien werken de leerlingen verder traditioneel uit hun aardrijkskundeboek, zonder gebruikmaking van internetbronnen. 

Dossiertoets 1 
vrijdag 18/11: 3e + 4e uur in de aula: onderwerp: regionale beeldvorming (lesboek blz. 162 - 195) opmerkingen: 
- Hfd. 3.1 schema bron 2 blz. 182-183 alleen doorlezen. 
- Hfd. 3.1 blz. 181 wél goed leren!- leer ook de aantekeningen (hier op de HOP)
-TIP: bekijk de samenvatting blz. 194-195 + de leerdoelvragen op de studie (de antwoorden van de studiewijzer staan hier op de HOP)
- Bij de hyperlinks over de Regionale beeldvorming (linker kolom) staan enkele diagnostische toetsen.
 

Hieronder is te zien welke onderwerpen docent Mengelberg voor zijn leerlingen van 5 havo in de elo heeft gezet. Net als voor 4 havo heeft hij ook voor deze leerlingen enkele fraai ogende Powerpoint presentaties gemaakt over verschillende onderwerpen.

Fronter is georganiseerd in ruimtes die kunnen worden ingericht met de toepassingen die je nodig hebt

Ruimte pagina

Geeft een lijst van deelnemers en welke rechten ieder van hen heeft (lezen, schrijven, annuleren, eigenaar).

Deelnemers

Maak documenten en schrijf tekst met het tekstverwerkingsprogramma in Fronter.

Natuur en milieu

Deel weblinks met andere gebruikers door ze in het archief in mappen te bewaren.

links Natuur en milieu

Maak documenten en schrijf tekst met het tekstverwerkingsprogramma in Fronter.

Politiek en Ruimte

Deel weblinks met andere gebruikers door ze in het archief in mappen te bewaren.

Weblinks Politiek en Ruimte

Maak documenten en schrijf tekst met het tekstverwerkingsprogramma in Fronter.

Migratie en vervoer

Deel weblinks met andere gebruikers door ze in het archief in mappen te bewaren.

migratie

Maak documenten en schrijf tekst met het tekstverwerkingsprogramma in Fronter.

Eigen omgeving
 


Maar Mengelberg schuwt ook de traditionele kennisoverdracht niet getuige zijn verwijzing naar in Fronter opgeslagen stencils. Of het handig is de leerlingen ook de beschikking te geven over een prullenbak, zal de tijd moeten leren. 

 Aantekeningen lessen Natuur en Milieu
Stencils bij het onderwerp Natuur en Milieu
 Studiewijzers Natuur en Milieu & lesplanning
 Prullenbak

Bij Natuur en Milieu staat een aantal koppelingen met daarbij ook een filmpje met de titel: De kracht van het ijs: zwerfstenen (flash) dat bij openen Engelstalig blijkt te zijn. De afbeeldingen laten zo duidelijk zien waar het om gaat, dat de zeer beperkte Engelse tekst geen bezwaar voor de leerlingen van 5 havo hoeft te zijn.

Links: Natuur en Milieu:

Titel 

   Veel en nuttige bronnen over dit (gehele) onderwerp 

   **** Beeldbank filmpjes over het Nederlandse landschap (ADSL aanbevolen) 

   De kracht van het ijs: zwerfstenen (flash) 

   Kopie van Diagnostische toets hoofdstuk 1 Mens en Milieu 

   Het getij nader verklaard (eb en vloed hoe ontstaat dat?) 

Brugklas
Na het kiezen van 1B in het keuzevak Ruimte kom ik in het virtuele lokaal Aardrijkskunde van die brugklas. Aardrijkskunde docent Mengelberg meldt dat er ‘heel veel zaken zijn te vinden, zoals (aantekeningen / stencils / antwoorden) die we in onze les gebruiken’.

Op hetzelfde scherm kunnen de leerlingen de huiswerkagenda raadplegen. Voor beide lesdagen van dit 2-uursvak heeft hun leraar het huiswerk al vast voor de komende week opgegeven:  

Agenda        Alles bekijken   Nieuwe afspraak  
 
 
48 Week 49: 05. Dec - 09. Dec 2005 50
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
7:00          
8:00 Normaal08:15-09:05 Huiswerk + lesplanning klas 1B (P. Mengelberg, AK klas 1B)
Huiswerk: Lees Hfd. 2 par. 8 (blz.48-49 + maak vraag 1 +2 blz. 49 Lesplanning: 1. Bespreken SO hfd. 2 par. 6
2. Controle huiswerk
3. Ga verder met hfd. 2 par. 8 vraag 3 t/m 7 4. Huiswerk: hfd. 2 par. 8 vr. 3 t/m 7 + maak keuzemenu B (kruiswoordpuzzel over het weer blz. 52 + 54)  
       
9:00          
10:00          
11:00       Normaal11:05-11:55 Huiswerk + lesplanning klas 1B (P. Mengelberg, AK klas 1B)
Huiswerk: hfd. 2 par. 8 vr. 3 t/m 7 + maak keuzemenu B (kruiswoordpuzzel over het weer blz. 52 + 54) Lesplanning:
1. Controle huiswerk
2. Maak met z'n tweeen keuzemenu C = huiswerk  
 
12:00        

Dat ziet er vrij traditioneel uit: de leerlingen werken net als de andere klassen gewoon uit een les- en een werkboek. Maar, in het linkerframe vinden de leerlingen ook nog de rubriek weblinks. Klikken ze daarop, dan komen ze bij onderstaande lesonderdelen onder andere afkomstig uit het vaklokaal Aardrijkskunde van de Digitale school www.digischool.nl. Met Google earth kunnen de leerlingen inzoomen op hun eigen leefomgeving.

 

   Hfd.1 paragraaf 4 (digitale lessen) 

 

   kruiswoordpuzzel over de begrippen van hfd. 1 par. 4 

 

   Lokatienet: een goede routeplanner 

 

   Kaarten van je eigen omgeving (div. schaalniveaus) 

 

   Powerpointpresentatie over een kaart 

 

   Google Earth (software downloaden) 

 

   Hoogtekaart van Nederland 

 

   Digitale verkenningstocht naar het begrip hoogte 

 

   hoe hoog woon jij eigenlijk? 

Toetsen
Als de leerlingen een vakonderdeel hebben bestudeerd, zoeken ze onder de knop toetsen een interactieve toets daarover. De meeste zijn gesloten meerkeuzevragen, maar er zijn ook toetsen met open vragen, zoals één over het landschap. Deze zullen dan wel door de docent moeten worden nagekeken. Zoek je een toets uit, dan staat daar automatisch je naam boven. Goed doordacht lijkt me de mogelijkheid die een leerling heeft om de inlevering van zijn antwoorden nog even uit te stellen. Hij kan ze opslaan om eerst nog even over een vraag na te denken of daarover informatie in het boek of op internet op te zoeken.

Hoofdstuk 1 paragraaf 1         
 
 
Naam: ben nieuwsgierig

 
 •  landschap (1)
   

  Hoe noemt men een landschap waarin de mens nog niets heeft veranderd?

 •  landschap (2)
   
  Kunnen er in een natuurlandschap ook inrichtingselementen voor komen?

 •  landschap (3)
   
  Noem twee voorbeelden van een natuurlandschapen in de buurt van Den Haag

 •  landschap (4)
   
  Welke 2 onderdelen kom je in élk ingericht landschap tegen?

 •  landschap (5)
   

  Noem 3 verschillende inrichtingselementen die je in een stad tegenkomt.

 •  landschap (6)
   
  Geef 2 redenen waarom mensen het landschap steeds blijven veranderen.

 •  landschap (7)
   
  Noem 2 natuurlandschappen op aarde waar de invloed van de mens het kleinst is (of is geweest).

 •  landschap (8)
   
  Tot welk soort elementen worden vulkanen en gletsjers gerekend?

 •  landschap (9)
   

  Noem 3 kenmerkende inrichtingselementen van een landbouwlandschap

 •  landschap (10)
   
  Niet al het water wordt gerekend tot 'natuurelementen'. Ken jij er 2 die daar niet bij horen?

 • landschap (11)
   
  Op het terrein van het AC wordt het sportveld gesloten. Staasbosbeheer besluit om er een bos aan te planten. Den Haag moet groener worden. Is dit bos een natuurlandschap?


 

Hofstad College
Vervolgens ben ik leerling van enkele klassen van het Hofstad College bij de vakken Nederlands en Engels.  Anders dan op het Aloysius College gebruiken de drie docenten bij wie ik mee mag kijken, de uitgebreide mogelijkheid van Fronter om mededelingen te doen aan de leerlingen. De ingebouwde teller houdt bij hoeveel dagen de leerlingen nog hebben om het opgegeven huiswerk in te leveren.

Mededelingen      
 
 
Leerlingen van 1B,
        Jeroen van den Berg,  B1-Nederlands,  2005-12-07
Leerlingen van 1c, Maandag hebben jullie de repetitie Nederlands blok 3!! Denk aan wat ik heb gezegd over het leren van de repetitie! Lees alle paarsgedrukte teksten goed door zodat je het begrijpt. Zorg dat je de moeilijke woorden goed kent, dat je weet wat de persoonsvorm is van een zin en hoe je de zinsdelen herkent. Kijk ook goed naar de informatie over de bibliotheek en naar de informatie over het schrijven van een stukje met een titel en alinea's en slot en natuurlijk het woordweb. Succes allemaal, het gaat lukken!!
 
        Monique de Jong,  B1-Nederlands,  2005-11-18
Leerlingen van 2C en 2D,
        Jeroen van den Berg,  M2-Nederlands,  2005-11-15
Vergeet niet je leesboek mee naar school te nemen als je Nederlands hebt!!
 
        Monique de Jong,  B1-Nederlands,  2005-11-14
Hallo leerlingen uit B1b en B1c zoals je gemerkt hebt kan je niet meer bij je boekverslagen komen! We zijn hard bezig om de cijfers te verwerken. Als je wilt weten of je al een cijfer hebt moet je op beoordeling onderaan de pagina klikken en dan zie je welk cijfer je hebt gekregen
 
        Monique de Jong,  B1-Nederlands,  2005-11-14
 
 
 Documenten      
 
 
 
 


 

 

 In te leveren werk      
 
 
Titel ruimte Open van Open tot Resterende dagen
 inlevermap m2e M2-Nederlands 2005-11-01 22:15 2005-12-08 22:15 0d 9h 16m
 inlevermap M2e M2-Nederlands 2005-11-23 22:11 2005-12-23 22:11 15d
 inlevermapM4B M4-Nederlands 2005-09-24 23:21 2005-12-23 23:21 15d
 inlevermap M4C M4-Nederlands 2005-09-24 23:23 2005-12-23 23:23 15d
 inlevermap M4D M4-Nederlands 2005-09-24 23:24 2005-12-23 23:24 15d
 inlevermap M3B M3-Nederlands 2005-10-07 13:11 2005-12-31 12:11 22d
 inlevermap M3A M3-Nederlands 2005-09-22 20:45 2005-12-31 20:45 23d
 leesverslag M3A M3-Nederlands 2005-09-22 20:48 2005-12-31 20:48 23d
 leesverslag M3B M3-Nederlands 2005-09-22 20:49 2005-12-31 20:49 23d

In het tekstvak kies ruimte kies ik B1 Engels. In het linkerframe weer de keuzemogelijkheden:

Engels in de brugklas
Onder de knop deelnemers staan de namen van de leerlingen. Mijn naam staat er ook bij hetgeen me ook op deze school dezelfde rechten geeft als die van de leerlingen. Daaronder de knop Documenten. De brugklas heeft op dit moment drie opdrachten, die ik uiteraard wil bekijken.

Documenten         
ongelezen item Titel 
ongelezen item    extra computer opgaven b1 
ongelezen item    halloween opdracht b1 
ongelezen item    webquest b1 

De eerste opgave levert weer drie opdrachten op. Het zijn alle drie Worddocumenten, met ruimte voor de antwoorden. De eerste komt van het digitale vaklokaal Engels. 

   opdracht 1 hangman en wordsearch (galgje) 
   opdracht 2 maak een puzzel 
   opdracht 3 onderzoek een website (moeilijk)     
 

HANGMAN EN WORDSEARCH OP HET INTERNET 
Ga naar http://www.digischool.nl/en/index.html
Je bent nu in THE ENGLISH CLASSROOM.
Klik op fun.
Daarna op hangman. 

Je kunt kiezen uit diverse onderwerpen: clothing and accessories, countries, fruit and vegetables, around the house, jobs en hangaroo. Bij hangaroo hangt de kangaroe al na 5 verkeerde letters!!! Onder fruit and vegetables kun je om een hint vragen. Schrijf hieronder welke woorden je gevonden hebt. 

Galgje, jarenlang een bekende manier om woordjes te leren en kennelijk nog zeer populair bij de leerlingen. Ook de puzzles komen uit het vaklokaal Engels van de digitale school en worden eveneens geacht voor fun te zorgen bij het leren.

INTERNET OPDRACHT  JIGSAW PUZZLES
Je typt http://www.digischool.nl/en/index.html in de adresbalk.
Je bent nu in THE ENGLISH CLASSROOM.
Je klikt op fun.
En tenslotte op Jigsaw Puzzle.
Je kunt kiezen uit 12 verschillende puzzles.
Door te klikken en te slepen kun je de afbeelding maken.
Met de knop “shuffle” kun je de stukjes husselen.
Met de knop “shapes” kun je de vorm van de puzzel veranderen en het aantal stukjes wijzigen.
Van Amersfoort zet “Big Ben” in 10 minuten en 53 seconden in elkaar en “The Statue of Liberty” in 8 minuten en 18 seconden.
HAVE LOTS OF FUN

Yahooligans

De laatste met de titel: EXPLORE A WEBSITE is geheel Engelstalig het gaat om: www.yahooligans.com, een website voor Engelstalige kinderen, waar van alles te beleven is en die daarom zeker geschikt geacht kan worden om plezier in het leren te bevorderen. De eerste vraag luidt:

1.    What is today’s joke? Write down the joke and the answer.

De leerlingen zullen geen enkel probleem hebben met het op (over) schrijven van de grap en het antwoord daarop om die daarna bij de betreffende docent in te leveren. Maar zonder woordenboek zal het ze niet meevallen om alle grappen van hun Engelstalige leeftijdsgenoten te begrijpen.

Yahooligans! Jokes
Joke of the Day for December 8, 2005

1.    What is today’s joke? Write down the joke and the answer.

Q: What do baby ghosts wear?

A: Pillowcases!
-- Submitted by: Kelli, Age 10

Klik je op volgende, dan krijg je weer een joke. Ook op deze vraag lijkt me het antwoord moeilijk voor brugklasleerlingen, als ze niet zo bekend zijn met de namen van allerlei Engelse snacks.

Q: What is Santa's favorite snack?

A: Ho Hos!
-- Submitted by: Lauren, Age 11


Bij de volgende vragen gaat het meer om opzoekvaardigheid. Daardoor zullen deze waarschijnlijk meer leerrendement opleveren dan vraag 1. Dat is zeker het geval als de leerlingen na het uitvoeren van de opdrachten ook nog even tijdens de les mondeling in de doeltaal laten horen wat ze ervan hebben opgestoken.

2. What is the Dino of the day? Write down the name. Where was it found? What did it eat? Give length, weight and height.

3. Choose an animal. What kind is it? (mammal, insect, fish etc.). Describe the animal. Where does it live?

4.
 Click on news. Choose a topic and give details (when, where, what, who, how).

5. Interested in music? Pick an artist. Look at the photos and tell me the real name and where he/she was born.
6. Click on Ask Earl. Have a look at Recent Questions. Pick one and write down the question and the answer.

7. Astrology. Try to make a question which can be answered with yes or no. Write down the question and the answer.

Vervolgens nog een eigen opdracht van de docent, die hiermee de leerlingen confronteert met feestdagen uit het engelse taalgebied zoals Halloween. Ze moeten deze feestdag zelf opzoeken in de zoekmachine www.yahoo.com. Daarna moeten ze op alle gevonden websites de antwoorden op de opgegeven vragen gaan zoeken. Dat is niet eenvoudig omdat niet is aangegeven op welke website welke informatie is te vinden. Dat brengt dus nogal wat leeswerk met zich mee.
Daarna moeten ze een stukje schrijven in het nederlands over één van de websites die ze hebben bezocht. Als ze dan nog tijd over hebben, mogen ze een poster in het engels ontwerpen voor het Halloween feest op school.

Internetopdracht   Halloween  

Stap 1: Ga naar www.yahoo.com en geef de zoekopdracht Halloween.
Stap 2:
Je krijgt nu allemaal sites te zien, beantwoord onderstaande vragen. Gebruik hiervoor de informatie die je op deze sites kan vinden. Succes!


Ook een complexe opdracht is onderstaand web assignment. Van een tiental Nederlandse zinnen moeten de leerlingen in de teksten over de dieren de bijhorende Engelse vertalingen zoeken. Deze opdracht eindigt dan in een puzzle. Na gedane arbeid mogen de leerlingen een spelletje gaan darten.

Web assignmentIn unit 2 van het boek ging het vooral over huisdieren. In deze webassignment nemen we een kijkje op de website van de RSPCA, de Engelse dierenbescherming om wat kennis op te steken over de verzorging van sommige huisdieren.

Daarna gaan we, zoals beloofd in het coursebook, een spelletje darten.
Maar eerst de dieren.

We gaan naar de site
www.rspca.org.uk/

Quizvraag 1: Waar staan de letters RSCPA voor?
Quizvraag 2:
Wat betekent dat letterlijk in het Nederlands, denk je?
Het zou gaan over de verzorging van huisdieren. Ga met je cursor staan op Animal Care in het menu aan de linkerkant van de pagina. In het menu dat dan verschijnt klik je op Animals.
In het midden van de pagina zie je een hele rij met dieren staan waarover informatie wordt gegeven. Om te beginnen klik je op (budgies and) canaries, vervolgens op cats, donkeys, goats en tenslotte op rabbits. Wat je moet lezen zijn de gedeelten waarin staat wat de dieren nodig hebben en hoe oud ze worden. Meer mag je wel lezen, maar heb je niet nodig om de puzzel die nu volgt op te lossen.

Animal puzzle:
Je vindt hieronder 11 zinnen die betrekking hebben op de (verzorging van de) vijf dieren die je gaat bekijken. Kruis in het schema daaronder aan op welk(e) dier(en) de zinnen betrekking hebben. Als voorbeeld is de oplossing voor de tweede zin al ingevuld. Als je alles goed invult vormen de kruisjes een woord dat betrekking heeft op alle vijf de dieren. Succes!

1 hebben voortdurend schoon en vers water nodig
2 willen ’s nachts een warm plekje
3 hebben water nodig om zich in te wassen
4 hebben voldoende en goed voedsel nodig
5 moeten worden ingeënt tegen ernstige ziekten
6 moeten als dat nodig is gemelkt worden
7 hebben graag gezelschap van mensen of soortgenoten
8 moeten beslist niet worden vastgebonden
9 willen regelmatig hun leefruimte verschoond zien
10 worden normaal gesproken tussen de 10 en 14 jaar oud
11 moeten voorzichtig en met zorg behandeld worden

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Goats:

..

X

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Canaries:

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Cats:

..

X

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Donkeys:

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Rabbits:

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Het gevonden woord is: . . . .

En dan na al deze inspanning: DARTEN!

Ga naar http://www.smiliegames.com/darts/index.php3

Als je niet weet hoe het spel in elkaar zit, kun je klikken op Instructions. (of het vragen aan een klasgenoot, natuurlijk).
Je kunt alleen spelen of met z’n tweeën, het belangrijkste is dat je stalen zenuwen hebt, want de darts wiebelen behoorlijk.
Enne, vergeet niet met een double (een pijl in de buitenste rand) uit te gooien. Zet hem op.


Weblinks en toetsen
Deze zijn op het moment dat ik bij Engels in de brugklas zit ( 8 december 2005) nog niet aanwezig

Nederlands
Voor onze moedertaal is er nog erg weinig elektronisch lesmateriaal voor de opgegeven klassen. Ik open de enige opdracht, die er is op dit moment. Gezien de verwijzingen naar pagina's, veronderstel ik dat deze opdracht bij de leergang hoort en dat de leerlingen dit worddocument zelf moeten printen. De aanbeveling voor het gebruik van een kladblaadje lijkt me niet zo passen in een elo zoals Fronter.

Opdracht 26 (blz. 99)
Tekst: Inleiding, middenstuk, slot.  Je gaat een tekst schrijven over dingen die je leuk vindt om in je vrije tijd te doen.

 Voorbereiding:

 1. Maak een woordweb bij “mijn hobby’s” (voorbeeld blz. 62)
 2. Noteer op kladblaadje wat je wilt gaan vertellen. Gebruik daarbij de woorden uit het woordweb en verwerk daarin de volgende vragen.
   
Beschrijf je hobby      
Hoe ben je eraan begonnen?     
Wat is er zo leuk aan?
      
Hoeveel tijd besteed je eraan?        
Hoeveel geld kost je hobby?      
Ben je lid van een vereniging?  
Doe je je hobby alleen of met anderen?  
Ben je op vaste tijden in de week met je hobby bezig?
 
 1. Schrijf nu je tekst in het klad
  Gebruik de woorden en zinnen van je kladblaadje
  Zet er een titel boven en sla een regel over
  Schrijf de eerste alinea. Dat moet de inleiding zijn.
   
 1. Verbeter als dat nodig is en schrijf het over in het net.

In 2 mavo staan de mappen klaar waarin de leerlingen hun boekverslagen moeten stoppen. Ze zijn nog allemaal leeg of ik heb daar geen toegang.

Documenten            
 
ongelezen item Titel 
ongelezen item    Boekverslag 1 m2A (Niet geactiveerd) 
ongelezen item    Boekverslag 1 m2B (Niet geactiveerd) 
ongelezen item    boekverslagen 
ongelezen item    computeropdrachten 
ongelezen item    Inleveropdr. Blok 1 M2a (Niet geactiveerd) 
ongelezen item    Inlveropdr. Blok 1 M2b (Niet geactiveerd) 
ongelezen item    Map M2c 
ongelezen item    map M2d 
ongelezen item    schrijfopdrachten 
ongelezen item    werkschema klas 2 

Onderaan staat een worddocument met een werkschema voor klas 2. Dit schema is gerelateerd aan het leerboek. Daaruit moeten de leerlingen voor een bepaalde week allerlei opdrachten maken, zoals:

lezen en maken opdr.1, 3, 4, 6
maken opdr. 7 t/m 17
maken 18 t/m 26
maken 27 t/32
lezen en maken opdr.35 t/m 43
herhaling/verdieping
lezen en maken opdr.1, 3, 4, 5, 7 (over de schrijver van jouw boek opzoeken en maken)


Ook voor het derde leerjaar Nederlands is er slechts één item te vinden. Het is een studieplanner in Word, die de leerlingen downloaden, printen, waarop ze hun naam invullen en na gedane taak tijdens een contactuur ter aftekening aan hun docent aanbieden. Als voorbeeld hieronder de taken voor week 37.

Studieplanner Nederlands        periode 4      VMBO 3       

Naam:       …………………………………..     Cursusjaar:  2005-2006.

Klas:                   …………………………………..

Docent:    …………………………………..   

Week:  37 

Blok:  Blok 1

Paragraaf:  
Paragraaf 5 en 6

Klassengesprek

                                 

Opdrachten:     
20 t/m 26, 28, 29, 30, 32 t/m 35, 36 t/m 39
(Opdracht 27, 31 niet)

Toetsing: 
Inleveren
opdracht 30
p.33 (tekst)
SO (telt 1x)

  

Overige:
Discussie SE 1

Paraaf docent:

Functionaliteiten
Zoals reeds gezegd zijn de docenten van de besproken klassen sinds kort met Fronter aan het werk. Het is dus logisch dat ze alle hieronder vermelde 42 functionaliteiten nog niet gebruiken. Op een enkele internetopdracht na waarvan de leerlingen de uitwerking geprint in een worddocument tijdens een contactuur moeten inleveren, staat de leergang centraal en gebruiken de docenten Fronter hoofdzakelijk om het huiswerk digitaal op te geven en met de leerlingen te communiceren. Sommige functies, zoals Projekt Raamwerk en Deviaties staan ver af van de klassenpraktijk en zijn dus eigenlijk overbodig, andere, zoals het ontvangen en versturen van e-mail en het tekstverwerken kunnen ook zonder gecompliceerde elo worden afgehandeld.

Functionaliteiten: een indruk van de mogelijkheden. Meer dan 60 functies staan tot uw beschikking.

 E-mail
E-mail kan worden ontvangen en verstuurd via de e-mailclient, die gekoppeld is aan de contactenlijst (deze ondersteunt zowel POP als IMAP).
 Help
Help is beschikbaar op elk moment. Met een druk op de knop krijg je hulp-informatie over elk scherm, elke taak of functie.
  Urenregistratie
Je houdt je uren gemakkelijk bij op een urenregistratieformulier.
 Beheer
Een krachtige administratieve toepassing waarmee u alle aspecten van Fronter kunt beheren.
 WAP
Via uw WAP-telefoon heeft u direct toegang tot uw e-mail, nieuws en uw agenda.
 Synchronisatie
Je persoonlijke contacten en agenda kunnen worden gesynchroniseerd met een PDA , op basis van MS Outlook.
 Agenda
De agenda houdt zakelijke en privé-afspraken bij.
 Mijn portfolio
In mijn portfolio kunnen leerlingen proces- en resultaatevaluaties maken van alle ruimten waar ze deelnemers zijn.
 FIM
Controleer welke andere gebruikers zijn ingelogd zodat u met ze kunt communiceren.
 MijnArchief
Allerlei soorten bestanden kunnen in het archief worden bewaard. Bestanden worden in mappen opgeslagen. U beslist wanneer en voor wie u een bestand beschikbaar maakt.
 Activiteiten
Specificeer activiteiten, begin- en einddata, leidinggevende personen, resources, enz. De activiteiten worden getoond in een Gantt-tijdschema.
 Tijdlijn
De kosten en activiteiten van een project kunnen over een tijdlijn worden verdeeld. Dit maakt ze beter beheersbaar.
 Tijdregistratie
Gewerkte uren worden snel en eenvoudig geregistreerd.
 Urenregistratie
Je houdt je uren gemakkelijk bij op een urenregistratieformulier.
 Voortgang
Vergelijk de tijd, resources en kosten die besteed zijn aan het project met de budgetcijfers.
 Projekt Raamwerk
Door middel van een projectraamwerk definieert u de doelstellingen, deadlines, kostenramingen, mijlpalen en de organisatievorm van een project.
 Rapportage
Fronter produceert een aantal standaardrapporten op basis van gegevens die direct uit het project afkomstig zijn.
 Bronnen
Fronter geeft een volledig overzicht van de gebruikte resources en beschikbaarheid van individuele werknemers, teams of afdelingen.
 Resterend
Schatting van resterende uren en kosten in html.
 Deviaties
De verschillen tussen budgetcijfers, werkelijke resultaten en behaalde nettowaarden worden getoond. Productiviteit en critical index* worden automatisch berekend.
 Toetsen
U kunt diverse multiple-choicetoetsen ontwerpen. De toetsen worden automatisch nagekeken en toegevoegd aan standaardstatistieken.
 Whiteboard
Alle deelnemers in een ruimte kunnen gebruik maken van het whiteboard, een elektronisch schoolbord. Alles wat daarop wordt geschreven of getekend wordt real-time gedeeld.
 Cursus
U kunt cursusmateriaal uploaden of desbetreffende links plaatsen. Fronter ondersteunt diverse standaarden zoals Scorm, Ims en AICC. Resultaten en voortgang worden in het portfolio weergegeven.
 Portfolio
De toepassing Portfolio geeft statistieken over activiteiten en voortgang in Fronter.
 Ingeleverd werk
Studenten kunnen individueel of in groepen projecten inleveren. Leerkrachten kunnen de projecten voorzien van cijfers, opmerkingen en verslagen*ontvangen.
 Verslagen
Fronter kan een aantal gestandaardiseerde verslagen* creëren op basis van de portfoliogegevens uit diverse ruimten.*
 Video
Via Fronter kunt u real-time videovoordrachten of -bijeenkomsten houden. U kunt ze later op een geschikt moment afspelen.
 WebFronter
Met Fronter kunt u een complete internetsite opzetten op basis van informatie uit uw database.
 Toetsen
U kunt diverse multiple-choicetoetsen ontwerpen. De toetsen worden automatisch nagekeken en toegevoegd aan standaardstatistieken.
  Chat
Alle gebruikers die binnnen Fronter in een bepaalde ruimte zijn ingelogd, kunnen real-time met elkaar communiceren
  Documenten
Maak documenten en schrijf tekst met het tekstverwerkingsprogramma in Fronter.
 Discussie
Hier bespreek je van alles met andere gebruikers. Elke discussie wordt bewaard in een aparte map.
 Weblinks
Deel weblinks met andere gebruikers door ze in het archief in mappen te bewaren.
 Deelnemers
Geeft een lijst van deelnemers en welke rechten ieder van hen heeft (lezen, schrijven, annuleren, eigenaar).
 Gedeeld Document
Dankzij de unieke Write-functie kunnen meerdere gebruikers vanuit verschillende locaties tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, gewoon via hun webbrowser.
 Ruimte-pagina
Fronter is georganiseerd in ruimten die kunnen worden ingericht met de toepassingen die je nodig hebt
 Spelletjes
Fronter bevat een aantal eenvoudige spelletjes die ontspannend, educatief en plezierig zijn.
 Archief
Elk type bestand kan worden opgeslagen in het archief. Bestanden worden bewaard in mappen. U beslist zelf wanneer en voor wie u een bestand beschikbaar maakt.
 Nieuws
Je kunt nieuwtjes versturen naar andere gebruikers - in openbare of besloten ruimten.
 Tekstverwerker
Met de Editor kun je tekst opmaken met alle normale opmaakmogelijkheden (lettertype, grootte, stijl, tabel, enz.)
 Vandaag-pagina
Vandaag is een persoonlijke startpagina, hier vindt u de laatste gepubliceerde informatie die voor u relevant is.
 Contacten
De contactenlijst bevat gegevens over alle persoonlijke contacten, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers. Deze persoonlijke contacten kunnen rechten krijgen om in te loggen op Fronter.

Schoolbesturen die denken met de aanschaf van een elo de onderwijsvernieuwing in hun scholen op gang te brengen, doen er goed aan eerst hun met ict pionierende docenten te vragen welke functies ze daarvan kunnen en willen gebruiken. Alleen producten, die vanuit de behoefte van docenten en vanuit hun vaklokalen ontstaan, leiden tot leerzame taken met meerwaarde boven de traditionele leermiddelen en zijn de aanschafkosten waard. Niet de kunststukjes van de elkaar aftroevende programmeurs van elo's mogen als norm gelden, maar de noodzaak om digitaal beschikbaar lesmateriaal via het internet bij de leerlingen te krijgen en ze daar zelfstandig mee te laten werken. Een elo zou daarbij ook moeten bijdragen aan het minder afhankelijk maken van de docenten van de traditionele leermiddelen, zoals leergangen en de daarbij horende vaak dure CD ROMS.
Twee vragen zijn dus bij de aanschaf van een elo van belang:

Als schoolbesturen dan toch geld willen investeren, dan zouden ze dat moeten doen in vaklokalen met computer, internetaansluiting, scherm en beamer. Als die er staan kunnen docenten met hun leerlingen gaan kijken in de digitale lokalen van hun vakcollega's. Voor alle vakken is enorm veel lesmateriaal op internet beschikbaar. Kun je dat alleen maar via een elo bij de leerlingen krijgen? Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van alternatieve transportmogelijkheden.
Alle leerlingen in ons land transporteren regelmatig vrachtenvol data met muziek- en videoprogramma's en slaan die op in I tunes, Quick Time, Real Player en Windows Media Player. Ze kunnen omgaan met geluidsformaten als .mp3 of .wav. Flash vormt geen probleem voor ze. Op die voorkennis moet het onderwijs inspelen.
Dat heeft al geleid tot de ontwikkeling van het voicemailboard, een asynchroon communicatiegereedschap waarmee leerlingen zich in de doeltaal leren uiten. Voor een voorbeeld vanuit het vaklokaal Duits van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, zie: http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=3. Dit videofragment met een paar controlevragen van de docent komt uit hetzelfde lokaal: http://www.webindeklas.nl/rug/index.php?id=68.
Zo zijn er wereldwijd talrijke succesvolle docenten bezig met het ontwikkelen van hun eigen lesmateriaal. Via internet is dat ook voor vakcollega's elders te bekijken en eventueel te gebruiken. Als de talendocenten van een paar Engelse scholen gaan samenwerken en het door hun op het internet gevonden lesmateriaal op de website Word Surfing zetten, dan kan iedere talendocent waar ook ter wereld daarvan profiteren. Ook in ons land delen vakcollega's elkaars leservaringen, zoals dit bericht afkomstig van de gratis Yahoo talendocentenlijst van 4 januari 2006:

Ik heb net het verhaal Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran van Eric-Emmanuel Schmitt gelezen en ik vond het prachtig! Ik ben van plan om het voor Havo 5 aan te schaffen, met de DVD.  Volgens mij moet je het ook makkelijk in Havo4 kunnen lezen, maar mijn groepen zijn nogal zwak...Wie van jullie heeft ervaring met dit boekje en/of de film in de klas? Ik kwam al surfend een paar nuttige Duitse sites tegen: Eentje met opdrachten:
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/ibrahim/index.htm
Je kunt weer doorklikken naar allerlei lesmateriaal, bij de film en het boek. Verder een site waarop je het boekje met een audio-CD en CD-rom  kunt bestellen (Interaktive Hörbücher) http://www.digitalpublishing.de/sprachen/hoerbuch/hoerbuch-set.htm.
Ik ben nu begonnen aan Oscar et la Dame Rose van dezelfde auteur. Het begin is veelbelovend! Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met deze schrijver in de klas. En dan nog een tipje: iedere ochtend om 8.25 uur zendt TV5 de hitserie Un Gars et Une Fille uit. Frans ondertiteld en heel leuk (allemaal korte sketches over relatieperikelen). De serie is overigens ook op DVD te koop, prima materiaal om mee te werken.

 

Schoolbesturen en directies zouden hun docenten tijd en geld ter beschikking moeten stellen om samen met hun vakcollega's zelf op zoek te gaan naar de nieuwe digitale wegen die het onderwijs echt kunnen vernieuwen. Ze zijn dan uiteindelijk ook nog goedkoper uit dan het aanschaffen en laten hosten van een elektronische leeromgeving.

omhoog

lees hier  meer elo-werk


 © John Daniëls